SISTEM CELIH ZNAKOVA

“Imajte na umu ono što ću vam reći vezano za superiornost jedne kuće u odnosu na drugu prema snazi. Pa tako, najbolja od svih kuća je Ascendent, zatim MC, potom ona koja sledi MC, a koja je jedanaesta od Ascendenta, zatim ona u opoziciji sa jedanaestom kućom, a peta od Ascendenta i koja se naziva kućom dece, potom ona u opoziciji sa Ascendentom koja je znak braka, zatim IC, potom […]

Više

Život u serijama

Kod određenih kuća povezanost sa planetom je direktna, a kod nekih opravdana. Na primer, Jupiter sam po sebi predstavlja znanja iz raznih oblasti i ljude koje ga poseduju, vezuje se za religiju i sveštena lica, a zbog svoje ekspanzivne prirode putovanjima dodaje simboliku daljine, te se na taj način poklapa sa IX kućom. Merkur je, kao inferiorna planeta, tradicionalno signifikator podređenosti, sluga, ali ujedno lopova, spletkaroša i ostalih “sitnih duša” […]

Više

alt

VLADARI VREMENA – OSLOBAĐANJE FORTUNE

Dužina trajanja perioda Već je napomenuto da se dužina trajanja perioda vezuje za najmanje godine planeta – vladara znakova, a redosled smene perioda prati prirodan tok zodijaka. Praktično to izgleda ovako: početni period će trajati onoliko koliko su najmanje godine vladara znaka u kome se nalazi Tačka Fortune/Duha, zatim će naredni period trajati onoliko koliko su najmanje godine vladara sledujućeg znaka, i tako redom. Jedino nepoklapanje dužine perioda i najmanjih godina […]

Više

alt

VLADARI VREMENA – 32 godine i 3 meseca

Prvim poglavljem IV dela Antologije Valens predstavlja metod koji se može nazvati: raspored povoljnih i nepovoljnih životnih perioda, a za koji kaže da je često bivao skrivan, odnosno nedovoljno pojašnjen od strane autora, ali da je praksa potvrdila njegovu efikasnost. Metod se zasniva na određivanju perioda u trajanju 1/4 najmanjih godina svake planete. Ovi periodi se smatraju osnovnim i pokazuju dešavanja u životu natusa u ciklusima od po 32 godine […]

Više

alt

VLADARI VREMENA – DECENIJE

Prvih 10 godina i 9 meseci su bili pod vladavinom Meseca. Potom, do 21 godine i 6 meseci vladar decenije je bila Venera. Nakon toga do 32 godine i 3 meseca je vladao Jupiter, a do 43 godine Saturn. Period koji se traži pripada petom ciklusu, odnosno deceniji kojom vlada Mars. Određivanje potperioda se ne razlikuje od prethodnih metoda u smislu da prvim uvek vlada planeta kojoj ceo period pripada, […]

Više

alt

Bonati o pitanjima – PROSUĐIVANJE

Kao primer Bonati navodi pitanje vezano za nepokretnu imovinu. Ascendent je na 13 stepeni Bika, njegov vladar Venera na 7 stepeni Blizanaca, Mesec na 9 stepeni Ovna, a Sunce, kao vladar IV kuće, na 12 stepeni Blizanaca. Venera aplicira Suncu preko konjunkcije, a Mesec preko sekstila. Dodatno, Mesec je u znaku egzaltacije Sunca, pa ovako snažna recepcija pojačava povoljnost ishoda pitanja. Bonati napominje da bi zahvaljući tome moglo doći do […]

Više

alt

Bonati o pitanjima – Pristup tumačenju

2. Pogledaj Ascendent i njegovog vladara, Mesec i planetu od koje se odvaja, pa ih dodeli Pitaču kao signifikatore; sedma (kuća) i planeta s kojom se Mesec spaja predstavljaće osobu o kojoj se pita; ali, ako je potrebno, uzmi duge pokazatelje osoba, jer stvari su predstavljene kućama od prve do dvanaeste. Sledeći korak u tumačenju horarne karte predstavlja određivanje signifikatora. Ascendent, po pravilu, prikazuje osobu koja je zainteresovana za ishod […]

Više

alt

STANJE UMA

Neharmonični aspekt je bolji nego da aspekta između Meseca i Merkura uopšte nema, ali će u misaonom procesu natusa unositi predrasude, svojeglavost, ishitrenost (posebno kvadrat), a ponekad i svesno izvrtanje stvari i destruktivnost (opozicija). Sve ovo lako može uticati na to da natus ponavlja greške, teže usvaja znanja, češće dolazi u situaciju nerazumevanja sa okolinom, a u pojedinim slučajevima u reakcijama se javlja drskost i inat. Usled nedostatka povezanosti, računajuću […]

Više

alt

VLADAR PONAŠANJA

Detaljniji opis ponašanja, kao i moguć pravac njegovog korigovanja u razvoju ličnosti, daje planeta koja je blisko povezana sa Ascendentom, Mesecom ili Merkurom. Ova planeta se u astrološkim delima obično označava kao vladar ponašanja. Najčešće je to planeta koja se nalazi na samom stepenu Ascendenta, 5 stepeni ispred njega ili unutar I kuće u istom znaku. Planete koje se nalaze van znaka Ascendenta mogu oslikavati ponašanje natusa ukoliko nisu više […]

Više

alt

TEMPERAMENT

Kroz astrološku istoriju nailazimo na različite “formule” koje su služile za određivanje temperamenta. Ona se razlikuje od autora do autora, ali određene podudarnosti postoje pošto su svi razmatrali kvalitete tri osnovna pokazatelja – Ascendenta, Meseca i Sunca. Kvalitet znaka Ascendenta je, bez sumnje, primarni element i tu ne postoji nesuglasica među astrolozima. Čak, ako bi smo napravili paralelu sa savremenim “sistemima” određivanja temperamenta, izlazeći znak ili horoskop je nezaobilazan. Razlika […]

Više