Ovaj metod određivanja planetarnih perioda Velens označava veoma moćnim. Kao i kod prethodnog, koriste se najmanje godine planeta, sa tim što početni period određuje znak u kome se nalazi Tačka Fortune ili Duha.

Koja će tačka konkretno biti posmatrana, zavisi od toga šta se u samom natalu traži, iako su obe vezane za Mesec i Sunce.

Generalno, Mesec predstavlja kosmičku sudbinu, telo i ono što ga pokreće, što je posledica njegove blizine Zemlji i snažnog delovanja, pa se iz tog razloga može smatrati vladarom tela. Sunce predstavlja kosmički um i duh, koji u čoveku budi želje za akcijom i napretkom, koristeći sopstvenu energiju i sklonosti.

Dakle, kada se traže periodi vezani za telesne stvari, kao što su obolenja, povrede ili opšte slabosti, ili pak, ono što se tiče snage i lepote tela, zadovoljstva, pa i ljubavnih afera, onda se polazi od znaka u kome se nalazi Tačka Fortune. Ukoliko se traže periodi vezani za pitanja karijere, raputacije, uspeha, onda se polazi od znaka u kome se nalazi Tačka Duha. Određivanje kvaliteta perioda zavisi od položaja njegovog vladara i aspekata koje gradi sa drugim planetama, mada uopšten kvalitet onoga što se u natalu traži zavisi od položaja samih tačaka (Fortune ili Duha) i njihovih vladara.

Valens napominje da ukoliko je Tačka Fortune jako ugrožena, onda njenu signifikaciju preuzima Tačka Duha i obrnuto, odnosno glavni nosilac kako telesnih pitanja, tako i životnih akcija postaje ona tačka koja je u boljem položaju.

Ukoliko se Tačka Fortune i Duha nalaze u istom znaku, predikcije vezane za telesna pitanja izvodimo na osnovu tog znaka, a vezano za akcije natusa iz narednog. Ova situacija se dešava ukoliko je natus rođen za vreme mladog ili punog Meseca.

Pored toga, Valens kaže da su “ženska” pitanja uvek više vezana za Tačku Fortune, dok su “muška” za Tačku Duha, mada i za jedne i za druge se gledaju obe tačke zavisno od toga šta natusa zanima. Kad je reč o novorođenčetu, primarno se svakako gleda Tačka Fortune jer ona ukazuje na telesnu konstituciju, sklad i razvoj, odnosno na sklonosti ka bolestima, anomalijama i drugim negativnim pokazateljima, a pitanja akcije i uspeha se razmatraju tek nakon što natus pokaže interesovanja za njih.

Dužina trajanja perioda

Već je napomenuto da se dužina trajanja perioda vezuje za najmanje godine planeta – vladara znakova, a redosled smene perioda prati prirodan tok zodijaka. Praktično to izgleda ovako: početni period će trajati onoliko koliko su najmanje godine vladara znaka u kome se nalazi Tačka Fortune/Duha, zatim će naredni period trajati onoliko koliko su najmanje godine vladara sledujućeg znaka, i tako redom.

Jedino nepoklapanje dužine perioda i najmanjih godina vladara znaka je kod Jarca kojem se dodeljuje 27 godina, a ne 30 koliko nosi Saturn. Ova razlika se vezuje za univerzalni princip određivanja najvećih godina planeta, a o čemu Valens piše u 6. poglavlju IV dela Antologije.

(Ovde postoje neusaglašeni stavovi među prevodiocima. Robret Schmidt i Robert Hand u svom prevodu znaku Jarca dodeljuju 30 godina, a kod primera koji daje Valens u 8. poglavlju, gde je naznačeno 27 godina za ovaj znak, navode da je u pitanju greška. S druge strane, Mark Riley prevodi onako kako je navedeno u originalu, pa će tako biti i u ovom tekstu.)

Pošto su u pitanju duži vremenski periodi (od 8 do 30 godina) svakako je neophodno odrediti i potperiode u kraćem vremenskom trajanju koji se dobijaju podelom najmanjih godina planeta na 12, što automatski “pretvara” godine u mesece. Prvi potperiod će biti pod vladavinom one planete koja vlada i samim periodom, a ostali se opet vezuju za redosled znakova.

Radi pojašnjenja Valens daje primer natala gde je znak u kome se nalazi Taćka Fortune ili Duha Ovan. Dakle, vladar prvog perioda je Mars i neophodno je utvrditi da li je on dobro ili loše konfigurisan u natalu. Mars vlada 15 godina, ali i prvih 15 meseci, a zatim se ređaju potperiodi prema vladarima znakova koji slede: Venera 8 meseci (vladar Bika), Merkur 20 meseci (vladar Blizanaca), Mesec 25 meseci (vladar Raka), Sunce 19 meseci (vladar Lava), Merkur 20 meseci (vladar Device), Venera 8 meseci (vladar Vage), Mars 15 meseci (vladar Škorpije), Jupiter 12 meseci (vladar Strelca), Saturn 27 meseci (vladar Jarca) i na kraju opet Saturn (vladar Vodolije), ali ovog puta samo 11 meseci, jer je toliko ostalo do punih 15 godina koliko traje Marsov period.

Nakon toga, kreće Venerin period od 8 godina jer ona vlada sledećim znakom posle onog u kome se nalazi Tačka Fortune ili Duha (zavisno šta se posmatra). Potperiodi se određuju na isti način, odnosno prvi potperiod će pripadati Veneri, zatim Merkuru, pa Mesecu i tako redom do punih 8 godina.

Sledeći period bi u konkretnom primeru pripadao Merkuru i trajao bi 20 godina, potom Mesecu u trajanju od 25 godina, Suncu u trajanju od 19 godina i redom prema sledu znakova sve dokle natus živi.

altPotperiodi se mogu deliti na još manje vremenske celine. Princip podele je isti kao i kod “pretvaranja” najmanjih godina planeta u mesece, odnosno podelom na dvanaest. Ovo se nabolje može razumeti razmatranjem Jupiterovih znakova.

Najmanje godine Jupitera su 12, pa toliko traje period Strelca i Riba. Dužina potperioda se određuje uzimanjem 1/12, odnosno trajaće 1 godinu (12 meseci). Daljom podelom na 12 dolazi se do vremenske jedinice od 1 mesec (30 dana). Na kraju, kada i te dane podelimo na 12, dobijamo najmanji vremenski period Jupitera od 2,5 dana.

Prekid lanca

Računanjem trajanja potperioda za svih 12 znakova, odnosno sabiranjem broja meseci koji se dodeljuju njihovim vladarima, dolazi se do računice od 17 godina i 10 meseci. Ova računica je ispravna samo ako se uzme da godina traje 360 dana (12 meseci po 30 dana), ali kako realno ona traje 365,25 dana, ciklus 12 znakova iznosi 17 godina i 7 meseci. (O ovoj razlici od 3 meseca Valens piše u 9. poglavlju IV dela Antologije) Međutim, periodi pojedinih znakova traju duže: Blizanci i Devica 20 godina, Rak 25, Lav 19, Jarac 27 i Vodolija 30 godina, pa je neophodno utvrditi kako “popuniti” razliku. Valens tu daje dva metoda, s tim što prvi smatra ispravnijim.

Prvi način je prenos uloge hronokratora na opozicioni znak i njegovog vladara. Pa tako, ako bi posmatrali period za Blizance, gde Merkur daje 20 godina, nakon 17 godina i 7 meseci, naredni potperiod bi pripadao Strelcu, odnosno Jupiteru kao njegovom vladaru, i trajao bi 1 godinu (12 meseci). Potom bi naredni potperiod pripadao Saturnu kao vladaru Jarca, koji bi trajao još 1 godinu i 5 meseci, koliko je potrebno da se zaokruži 20 godina. Na isti način se računa kada je u pitanju period Raka, Lava, Device, Jarca i Vodolije.

Drugi način od prethodno opisanog se razlikuje u tome što se uzima znak istog tripliciteta, ali Valens smatra da nije ispravan, “pravdaju?i” korišćenje znaka u opoziciji kao prirodnim tokom: opozicija mladog i punog Meseca, znakova prolećnog i jesenjeg ekvinocija, odnosno letnjeg i zimskog solsticija, kao i mešanjem elemenata koje omogućava stvaranje i razvoj života.

Efekat prekida lanca redosleda znakova prilikom određivanja vladara potperioda zavisi, pre svega, od same prirode planeta-hronokratora. Prenos vladavine Sunca i Meseca (period Lava i Raka) na Saturn donosi period pun strahova i neizvesnosti, konfrotacija sa ljudima od uticaja, na planu religije ili vezano za društveno-priznate norme, mogućnost optuživanja i suđenja, probleme na planu karijere i položaja, odnosno probleme vezane za opšte zdravlje organizma, bolesti ili iznenadna dešavanja koja mogu povrediti telesni integritet natusa. Međutim, ukoliko postoji konjunkcija ili aspekti sa beneficima, negativan efekat može biti suzbijen ili umanjen.

Kada Merkur prenosi vladavinu na Jupiter to ukazuje na promene i novine u aktivnostima natusa. Ukoliko su Merkur ili njegovi znaci (Blizanci i Devica) aflikovani u natalu, ova promena će ukazati na boljitak i povećanu aktivnost. Sa druge strane, ukoliko su Merkur i njegovi znaci zaštićeni beneficima, gubitak uloge hronokratora će imati uznemirujuć i štetan efekat.

Prenos vladavine Saturna (period Vodolije i Jarca) na Sunce ili Mesec imaće efekat “prelaska iz tame ka svetlu”, pa u tom periodu natus može očekivati aktivnosti na povećanju svog ugleda, uspeha u poslovima i karijeri, a u granicama i skladu sa natalnim predispozicijama.

Određivanje kvaliteta perioda

Kvalitet perioda usko vezan za kvalitet i položaj planete-hronokratora, ali i za položaj njegovog dispozitora. Benefici po svojoj prirodi donose uglavnom povoljne periode, malefici nepovoljne. Ipak, na koliku povoljnost ili nepovoljnost natus može računati zavisi od mundane pozicije razmatranih planeta. Uglovi su po pravilu najistaknutiji, sa tim što se akcenat stavlja na uglove u odnosu na Tačku Fortune ili Duha (zavisno od oblasti života natusa koji se posmatra), a ne na uglove prema natalnom Ascendentu.

Takođe, aspekti sa beneficima donose zaštitu, pa ako su razmatrane planete postavljene na uglu, onda natus može očekivati jako povoljan period, a ako su unesreć?ene, negativne posledice će biti ublažene. Slično je i sa maleficima čije je nagativno dejstvo izraženije ukoliko su razmatrane planete loše postavljene, dok kada su na uglovima, uticaj malefika je nešto slabiji, iako prisutan.

Iz svega se može zaključiti da ovaj metod, koji se često naziva zodijačko oslobađanje Tačke Fortune/Duha, naglašava značaj tih tačaka stavljajući ih u poziciju “alternativnog” Ascendenta, dok u proceni kvaliteta perioda iz posmatrane oblasti života natusa priroda samih planeta ima presudnu ulogu, kao i položaj u odnosu na razmatranu tačku po sistemu celih znakova.

 

Tanja Veselinović