Procena mentalnih kvaliteta predstavlja jednu od faza određivanja psihološkog profila natusa. Mora se priznati da je smisao tog pojma danas prilično izmenjen u odnosu na ono što su pretpostavljali tradicionalni autori, ali prilagođavanjem i približavanjem savremenom razmišljanju i dalje se može primeniti.

Stanje uma ne podrazumeva nivo intelektualnih sposobnosti, što bi mnogi prvenstveno pomislili, već potencijal razumevanja i pravilne obrade informacija koje natus prima iz spoljašnjeg sveta. Zato je potrebno posmatrati Merkur i Mesec, jer upravo oni učestvuju u misaonom procesu. Ove dve planete bi na neki način mogle prikazati funkcionisanje leve i desne hemisfere mozga, mada bi to bilo prosto uopštavanje.

Mesec je zadužen za vizuelno, intuitivno, celovito i nasumično primanje nadražaja, dok su logička obrada informacija, govor i motorika više vezani za Merkura što direktno utiče na natusove reakcije. Iz tog razloga veoma je bitno da ove dve planete budu u harmoničnom aspektu ili aspektu uopšte, kao i da su dobro postavljene ili barem neaflikovane.

Najpovoljniji je položaj Meseca i Merkura u istom znaku, posebno ako su oba brzog kretanja, bez aspekata sa maleficima i u dobroj kući. Položaj u znacima istog tripliciteta (trigon) takođe je povoljan, mada su pojedini autori skloni da veruju da sekstilu treba dati prednost. U tom slučaju natusove reakcije biće usklađene sa primljenim nadražajima, lakše će usvajati znanja stečena iskustvom, manje upadati u konflikt sa opšteprihvaćenim pravilima ponašanja ili sa drugim ljudima. Često se za natusa sa ovakvom postavkom kaže da ima ispravan um.

Neharmonični aspekt je bolji nego da aspekta između Meseca i Merkura uopšte nema, ali će u misaonom procesu natusa unositi predrasude, svojeglavost, ishitrenost (posebno kvadrat), a ponekad i svesno izvrtanje stvari i destruktivnost (opozicija). Sve ovo lako može uticati na to da natus ponavlja greške, teže usvaja znanja, češće dolazi u situaciju nerazumevanja sa okolinom, a u pojedinim slučajevima u reakcijama se javlja drskost i inat.

Usled nedostatka povezanosti, računajuću cele znakove, često se dešava da natus i pored izražene inteligencije potpuno pogrešno shvati spoljašnje nadražaje i u skladu sa tim nepravilno ih obradi i “vrati nazad” u spoljni svet. To se obeležava kao neispravan um. Obično ove osobe imaju neku drugačiju percepciju dešavanja i odnosa, principe i pravila koja se često kose sa opšte prihvaćenim, razvijaju simboliku koja je samo njima jasna, reakcije su im uglavnom nepredvidive i lako se može javiti problem uklapanja u okruženje.

Kada je Merkur snažan i nadjačava Mesec može se reći da se natus uglavnom rukovodi razumom i logičkim povezivanjem. Slično je ako se Merkur nalazi u komandujućim i znacima dugog izlaska, dok je Mesec u pokornim i znacima kratkog izlaska. Ukoliko je situacija obrnuta natus će se više oslanjati na osećaje i intuiciju.

Merkur ispod horizonta ukazuje na osobe sa umetničkim talenatom i manuelnim veštinama, a iznad horizonta na dobre govornike. Kada je orijentalan natus pokazuje više liberalizma u svom shvatanju, a kad je okcidentalan onda je simulant, s tim što je veoma važan položaj njegovog dispozitora.

Ukoliko je Merkur brz u kretanju onda daje osobe sa brzim i jasnim razumevanjem, ali nestalne i sa čestim promenama mišljenja, mada uvek uz dobru argumentaciju. Ako je retrogradan ili sporog kretanja onda natus nema jasnu koncepciju u razmišljanju, a mogu se javiti usporen govor ili zamuckivanje.

Merkur u svom domicilu, kao i u vazdušnim znacima, posebno ukoliko je na Ascendentu, ukazuje na osobe britkog uma, duhovite, jako spretne u izražavanju, sklone lingvistici i elokventne. Ovo će naročito biti izraženo ukoliko je Merkur u povoljnom aspektu sa Jupiterom ili Venerom, koji donose iskrenost, pravdoljubivost i dobrodušnu radoznalost.

Kada je Merkur primljen u znak Mesečevog domicila ili egzaltacije daje osobe sa izraženom maštom i vrlo produktivnog uma.

Spaljenost Merkura može ukazati na sitničavost, sklonost mešanju u sve stvari, s tim što ta povezanost sa Suncem može uneti pojačanu ambicioznost, ponos i arogantnost, pa natus teško priznaje greške.

Aflikcija Saturnom daje prosto i grubo razumevanje, nevaspitanje u ponašanju, ali dobro postavljen Saturn utiče na temeljnost, analitičnost i dobro pamćenje.

Povezanost Merkura i Marsa obično utiče na samouverenost i drskost, naročito ako Mars aflikuje Merkur, ali ako se Merkur nalazi u znaku gde Mars ima jako dostojanstvo onda daje pronicljivost, brzinu obrade informacija i spretnost.

Osobine Meseca, takođe, dosta zavise od znaka u kome se nalazi, kao i planeta sa kojima gradi aspekt, ali se u tumačenju uzima u obzir i njegova faza. Kada povećava svoju svetlost onda je njegovo sakupljanje informacija i prenos nadražaja brže i jasnije, posebno ako se bliži opoziciji sa Suncem ili je u konjunkciji sa čvorovima. Opadanje svetlosti utiče na sporije reagovanje, mada to može često biti i preduslov opreznosti.

Na kraju, kako Mesec i Merkur predstavljaju ujedno i indikatore ponašanja, lako se može zaključiti da stanje uma utiče na način ispoljavanja natusove prirode, pa bi ova razmatranja trebalo uklopiti u temperamentalnu strukturu natusa.

 

Tanja Veselinović