Iako ovaj metod Valens samo pominje u IV delu Antologije, ostavljajući time utisak da ga ne smatra važnim, u VI delu navodi:

“Ja sam otkrio, isprobao i koristio ovaj način raspodele perioda, koji sam prvobitno nemarno, čak zaslepljeno, odbacio iz razloga što je objašnjenje bilo zagonetno.”

Dakle, život natusa se deli na decenije, ili tačnije na cikluse od po 10 godina i 9 meseci, što odgovara zbiru trajanja perioda svih planeta izraženih u mesecima, a redosled vladara ciklusa će biti isti kao raspored planeta u natalu.

Po pravilu, životni ciklusi počinju vladajućim svetlom rođenja, ali pod uslovom da je ono povoljno postavljeno. Ako to nije slučaj, onda prva decenija pripada drugom svetlu ili planeti koja sledi Ascendent. Ovde se zapravo traži hajleg pozicija, pri čemu Sunce ima prednost u dnevnim rođenjima, Mesec u noćnim, ali ukoliko ni jedno od njih to ne zadovoljava onda će planeta koja se u natalu nalazi odmah nakon stepena Ascendenta preuzeti ulogu afete. Istekom 10 godina i 9 meseci novim ciklusom će vladati planeta koja u natalu sledi vladara prethodne decenije u skladu sa prirodnim redosledom znakova.

Da bi bolje pojasnio, Valens daje primer natala u kome je Ascendent u Strelcu, gde se nalazi i Saturn, Mars na početku Vodolije, Sunce u istom znaku, Merkur i Mesec u Ribama, Venera u Ovnu i Jupiter u Vagi. Vreme rođenja je noćno, pa time Mesec ima prvenstvo pri određivanju afete. Kako je on ugaon, u ženskom znaku, i pri tome u znaku vodenog tripliciteta kome i sam pripada, zadovoljava uslove da bude vladar prvog ciklusa. Valens u datom primeru istražuje period kada je natus imao pune 52 godine i događaj koji se desio 124. dana nakon rođendana.

altPrvih 10 godina i 9 meseci su bili pod vladavinom Meseca. Potom, do 21 godine i 6 meseci vladar decenije je bila Venera. Nakon toga do 32 godine i 3 meseca je vladao Jupiter, a do 43 godine Saturn. Period koji se traži pripada petom ciklusu, odnosno deceniji kojom vlada Mars.

Određivanje potperioda se ne razlikuje od prethodnih metoda u smislu da prvim uvek vlada planeta kojoj ceo period pripada, dok se ostali nižu istim redosledom kao i decenije. Pa tako, prvih 15 meseci su pod vladavinom Marsa, narednih 19 meseci pod vladavinom Sunca, onda slede Merkur, Mesec, Venera i Jupiter, svaki vladajući onoliko meseci koliko mu pripada, da bi se došlo do 51 pune godine i 3 meseca života natusa. Preostalih 30 meseci pripada Saturnu, a u tom periodu se i desio traženi događaj.

Računanjem razlike između realne godine koja traje 365,25 dana i godine koju daju periodi (360 dana), nalazimo 273 dana. Takođe, ako dodamo onih 124 dana koji su protekli od 52. rođendana natusa, dolazimo do 397 dana. Od početka Saturnovog potperioda (51 godina i 3 meseca života natusa) do 52. rođendana imamo 270 dana. Sve zajedno to daje 667 dana koje delimo na 129 i dobijamo da su u pitanju dani Venere.

Kada se sve sumira imamo da je glavni hronokrator Mars koji vladavinu nad mesecima predaje Saturnu, a Venera preuzima ulogu vladara dana. U tom periodu natusu je preminula žena teškom smrću, mnoge nevolje i bolesti su zadesile natusa, od suđenja, preko finansijskih problema, pa čak i smrtne opasnosti. Sve to vrlo jasno ako uzmemo u obzir da je Saturn van sekte na Ascendentu gledajući preko kvadrata Mesec (afeta) i Merkur.

Ovaj prediktivni metod se sreće i kod drugih autora, mada sa određenim razlikama vezanim za početni ciklus. Firmikus Maternus, na primer, u svom delu Drevna astrologija navodi da je vladar prve decenije u dnevnim kartama uvek Sunce, a u noćnim Mesec i pri tome još naglašava:

“Ne prihvataj ni jednu drugu teoriju jer ova je prihvaćena od svih.”

Što se ostalog tiče, i kod decenija će povoljni periodi biti oni koji su pod vladavinom benefika, pod uslovom da oni nisu previše ugroženi u natalu. Nepovoljni periodi dolaze pod vladavinom malefika, a posebno ukoliko su oni dodatno aflikovani u natalu.

Na kraju…

Može se reći da su ovim iznete neke osnovne metode vezane za planetarne periode koje srećemo u Valensovoj Antologiji, mada ih ima još. Razlike koje se mogu javiti uglavnom se tiču početnog perioda, pa tako nekada ga određuju svetla, nekada značajne Tačke ili sam Ascendent, ali neće se pogrešiti ako se kaže da izbor zavisi i od same tematike pitanja koja se u natalu razmatraju. Ono što je zajedničko za sve njih jeste da se dužina trajanja perioda vezuje za najmanje godine planeta, bilo da cikluse određuju one direktno ili znaci kojima vladaju.

Srednjevekovna astrologija se takođe oslanjala na vladare vremena, mada mnogo više na metod poznat kao firdaria gde je raspored vezan za prirodni (haldejski) poredak, a početak zavisi od toga da li je rođenje dnevno ili noćno. Trajanje firdara nije utemeljeno u najmanjim godinama planeta i može se reći da su tu manja odstupanja u dužini perioda. Pored toga, firdarije “uvode” mesečeve čvorove kao vladare određenog broja godina što bi se moglo pripisati mešanju indijske astrologije. Svaki od ovih metoda ima svoju logiku i vredi isprobati njihovo delovanje.

 

Tanja Veselinović

..