decenije

alt

VLADARI VREMENA – DECENIJE

Prvih 10 godina i 9 meseci su bili pod vladavinom Meseca. Potom, do 21 godine i 6 meseci vladar decenije je bila Venera. Nakon toga do 32 godine i 3 meseca je vladao Jupiter, a do 43 godine Saturn. Period koji se traži pripada petom ciklusu, odnosno deceniji kojom vlada Mars. Određivanje potperioda se ne razlikuje od prethodnih metoda u smislu da prvim uvek vlada planeta kojoj ceo period pripada, […]

Više