alt

ASTROSIMBOLIKA: Mesec u Blizancima – Saturn u Škorpiji

Jesen predstavlja silaznu fazu prirode, smrt, umiranje. Međutim, umire samo materija, koja se nakon zime sa novim “životom” obnavlja… Kao da ništa nije bilo, niti bilo kakve smrti. Jer, smrti, u suštini i nema! Tako da, ovaj sat, kao da nam kaže: „Došlo je vreme…“, kao što Saturn – vreme, to i jeste. Saturn će u horoskopima da pokaže „kada“ se nešto ima desiti ili aktivirati najpre. On ide polako, […]

Više

alt

ASTROLOGIJA I ČOVEKOVO TELO

Šta hoću reći? Već sam iznosio tezu da je najkorisnije gledati oko sebe i u sebe, pažljivo, da bi se učila astrologija. Knjige mogu biti korisno pomoćno sredstvo, razume se. Dakle, zašto bi sada gledali neke asteroide, anđele i čuda neka fiktivna – kada nam znanje stoji ispred nosa! Koje znanje? Pa naše telo koje je zodijak u malom. Natalna karta naša se može očitati na telu – ko zna […]

Više

alt

KUĆE U HOROSKOPU – ZEMALJSKE KUĆE

Neispoljeni univerzum, hajde tako da kažemo, se u jednom trenutku vremena i jednoj tački prostora ispoljava preko sistema mundanih kuća. Kardinalne tačke horoskopa, ASC, MC, DSC i IC su zapravo reperi, prijemnici, temelji oko kojih se ceo horoskop vrti, odnosno kome cela „masa“ planetarnih uticaja gravitira u ispoljavanju. Ćetiri kardinalne tačke su, naravno u korelaciji sa četiri kardinalne tačke u našoj prirodnoj godini gde imamo početke godišnjih doba kao početke […]

Više

alt

DRUGA POLOVINA U HOROSKOPU

Analogije nam koriste da povežemo međusobno različite podatke i nađemo skriveni smisao. Krenimo od jednog praktičnog primera, tako je najlakše: Uzmimo ženski horoskop, na primer, sa Ascendentom Škorpija, V kućom u Ribama, Suncem u Raku u IX kući, Jupiterom u Lavu. Neki primer proizvoljan. I samo ćemo uzeti planete koje nam u ovom primeru trebaju. Tražimo u kom sunčevom znaku je rođena druga, muška polovina, preko analogija: Analogija kuća – […]

Više

alt

Učeniku astrologije

Prvo, astrologija – se ne može naučiti. To svi znamo. Ona se može učiti, ali se neće daleko dogurati sa učenjem. Kada kažem učenje – mislim na čitanje knjiga, „bubanje“ i tako dalje. Dakle, učenje kao primanje i usvajanje nekih novih informacija. Šta treba tebi od informacija u astrologiji? To sve može da se nauči za „jedan dan“! Malo preterujem, recimo, ali čisto da bih privukao pažnju i istakao poentu. […]

Više

alt

PRELAZ SATURNA IZ VAGE U ŠKORPIJU (5. oktobar 2012.)

Vage, koje su ipak brz, kardinalan znak, da “prvo skoče pa kažu hop”, i da sačekaju pre nego odahnu, da Saturn malo odmakne Spaljenim Putem, jer kaže se da Saturn nekada deluje sa zakašnjenjem, da ne bude da ih Saturn nešto sa prvih znakova Škorpije “priupita”. Vage, da požele komšijama svakoga berićeta od Saturna, a što će on svakako i doneti, doduše ne svima, već samo po nekom ko je […]

Više

alt

KUĆE U HOROSKOPU – GRANICE KUĆA?

Već smo rekli da je ideja o aspektu neke planete sa vrhom sledujuće ili padajuće kuće deplasirana. Ono što nam je zapravo najvažnije je položaj neke planete u kući, kao i vladar kuće. Često po nekom odabranom sistemu kuća vrh kuće pada na sami kraj jednog znaka ili na sami početak znaka i tu nastaje pometnja i nesigurnost, a to nikako nije ono što želimo! Čak se dešava da u […]

Više

alt

KUĆE U HOROSKOPU – KRITIKA

Da odmah otklonim mogući zabunu, pošto govorim da je najbolje ne koristiti ni jedan sistem kuća, a takođe kažem da se preko kuća „sve dešava“. Suština je zapravo u potenciranju mundanih uglova! A mundani uglovi, praktično, nisu kuće u standardnom smislu, već – uglovi horoskopa, temelji horoskopa. A, kuća stoji na temeljima kao što znamo, pa lako ovde nalazimo logiku i analogiju – da horoskop stoji na temeljima koji su […]

Više

alt

REKTIFIKACIJA HOROSKOPA PUTEM ASTROKARTOGRAFIJE

      Natalna karta Željka Joksimovića, verzija 1, 20.04.1972, 11:40, Beograd, Srbija (CET)           Natalna karta Željka Joksimovića, verzija 2, 20.04.1972, 12:45, Beograd, Srbija (CET)     Pošto nisam dobar poznavalac Željkove biografije osnovne podatke sam našao na Wikipediji. To mi je bilo sasvim dovoljno jer su mi trebali samo podaci u kojim stranim državama, gradovima je Željko postigao velike uspehe: “Godine 1984. je u […]

Više

alt

Sunce i Mesec kao treće oko

U ljudskoj komunikaciji je pogled veoma važan, neverbalna komunikacija. Pogled je veoma zanimljiva stvar. Oči kao telesni organ su može se reći “mrtve” dok nemaju pogled. Šta je uopšte pogled? Kaže se da neko ima ovakav ili onakav pogled, onako ili ovako pogledao… Pogled je nešto iza ili izvan očiju samih kao telesnog organa. Sunce i Mesec je bolje da posmatramo kao jedinstven sistem i on bi trebao da opiše […]

Više