Danas svaki astrološki program ima na desetine i desetine sistema kuća koje u kartama možemo koristiti. Nabrojaću samo neke za koje sam primetio da se najčešće koriste: Placidus, Koch, Porphyry, Regiomontanus, Alchabitius i tako dalje. Kada me pitaju koji sistem kuća koristim, kratko i jednostavno odgovorim: „Nijedan“.

Nakon male dramske pauze, obično usledi pitanje: „Pa, kako nijedan?“. Evo kako:

Kada za jednu stvar koja bi trebala biti sasvim jednostavna, jasna i jednoznačno određena postoji mnogo varijacija – odmah nam to mora biti sumnjivo i moramo se zapitati o čemu se tu radi i zašto je to tako! Kao što rekoh, na desetine sistema kuća su nam na raspolaganju, i što je još gore i unosi još veću zabunu, trend je da se u svakom novom izdanju astroloških programa „utrkuju“ da nam ponude sve „više varijacija na temu“. Kao da ćemo sa tim obiljem opcija postati bolji astrolozi. A, zapravo je suprotno: U moru informacija i opcija koje nam moderni astrološki programi nude – gubimo iz vida suštinu i udaljavamo se od prilike da steknemo uvid u pravo astrološko znanje!

U astrološkim kartama koje u ovom vremenu objavljujem koristim sistem kuća Koch. Ili, preciznije rečeno, ne koristim već samo prikazujem, iz jednostavnog razloga što Janus, program koji koristim, nema opciju da se karta prikaže bez kuća, već se mora odabrati neki sistem od ponuđenih… Drugi razlog je što ne želim da nepotrebno zbunjujem čitaoce sa kartama bez kuća na koje nisu navikli. Sa druge strane, izvršio sam malo istraživanje i „propustio“ kroz najznačajnije sisteme kuća razne astrološke karte – i došao do zaključka da je Koch verovatno najpribližniji nekom validnom sistemu kuća, po nekom mom skromnom osećaju. Pored Kocha i Porphyry. Ako bih morao izdvojiti opredelio bih se uvek za neki od ova dva sistema kuća. No, kao što rekoh – najbolje je ne koristiti ni jedan…

Imamo 12 zodijačkih znakova i to su 12 zodijačkih, nebeskih kuća. To je ono što je u „semenu“, arhetipu, potencijalu – nemanifestovano! Neispoljeno. Da bi se to manifestovalo, spušta se po vertikali na dole, u određeni trenutak vremena i mesto u prostoru, da bi se konačno materijalizovalo u fizičkoj realnosti. I dobijamo horoskop sa kućama koje nazivamo još i mundane kuće. Dakle, ono što je neispoljeno ispoljava se preko mundanih kuća. Ispoljava se i preko planeta koje su nosioci, ali ono što nas zanima za konkretne realne situacije i naš život – možemo reći da su kuće „kanali“ kroz koje deluje ono „gore“, na ono „dole“, rečeno rečnikom poznatog hermetičkog aksioma: „Kako gore – tako dole!“.

Da odmah otklonim mogući zabunu, pošto govorim da je najbolje ne koristiti ni jedan sistem kuća, a takođe kažem da se preko kuća „sve dešava“. Suština je zapravo u potenciranju mundanih uglova! A mundani uglovi, praktično, nisu kuće u standardnom smislu, već – uglovi horoskopa, temelji horoskopa. A, kuća stoji na temeljima kao što znamo, pa lako ovde nalazimo logiku i analogiju – da horoskop stoji na temeljima koji su kardinalne tačke. Mundani uglovi, kardinalne tačke, ASC, MSC, DSC i IC – su zakon! Pre bilo kakvih kuća – uvek stoje ASC, MSC, DSC i IC preko kojih se dalje neke kuće mogu derivirati. Kardinalne tačke horoskop dele na kvadrante, na 4 dela – i to je jedina validna i suštinska podela. I, X, VII i IV kuća su suština horoskopa i fokus je na njima.  Kao što znamo, ostale kuće, II -III, V-VI, VIII-IX i XI-XII si derivirane, izvedene iz kardinalnih tački nekom matematičkom operacijom – a ono što je derivirano ne može biti jednako važno i validno sa onim od čega je derivirano! Zašto ovo ističem? Horoskop ima 12 kuća, neka bude tako za sada…

Ali, nije uvek bilo tako. Nekada su horoskopi imali 8 kuća, takozvani oktatoposi. Na samom početku astrologije su se, koliko mi je poznato, a ujedno je i jedino logično, tretirali horoskopi samo sa 4 kuće, odnosno 4 kardinalne tačke. Preko 4 kuće, 8 kuća, dođosmo i do 12 kuća. 12 kuća je u redu, jer je analogno 12 zodijačkih znakova, nebeskih kuća. Međutim, imam utisak da je pitanje vremena kada će neko da se doseti i pokuša dodatno da iskarikira i ruinira astrologiju uvođenjem na primer horoskopa sa 16 kuća! Kao što je to recimo bio slučaj, srećom neuspešan, sa navodnim zodijačkim znakom Zmijonoše. U svakom slučaju, ukoliko bi se, nekim slučajem, za neko vreme pojavio i utvrdio pretpostavljeni trend horoskopa sa 16 kuća, to bi po mom skromnom mišljenju bio jasan signal za prave proučavaoce astrologije – da se vrate na sami izvor, na horoskop sa 4 kuće!

Horoskop je dvodimenzionalni prikaz nečega što ne da je trodimenzionalno – nego je višedimenzionalno! Ne smemo nikada posmatrati horoskop, da se narodski izrazim, kao „ravnu tepsiju koja je isečena na ’12 kolača’ “… To je vrlo pojednostavljena percepcija, i naravno neispravna.

Evo nekih razloga zašto je ovakav sravnjujući, pojednostavljen pogled „opasan“:

– Imamo priliku povremeno da čujemo da se govori o egzaktnom aspektu neke planete sa vrhom neke kuće, a da ta kuća nije ugaona. Iz jednostavne činjenice da je vrh neke kuće koja nije ugaona samo približna predstava, i nikako se ne može uzeti kao astrološki precizna tačka, lako se nameće zaključak o deplasiranosti takve ideje, o, na primer, sekstilu Jupitera sa vrhom XI kuće…

– X, XI i XII kuća, na primer, nisu jednake, ravnopravne, iste u snazi, značaju. Zato se i zovu ugaonom, sledujućom i padajućom. Upravo ove tri reči nam gotovo plastično predstavljaju o kakvoj „zakrivljenosti“ horoskopa se radi.

– Princip derivacije je u astrologiji široko primenjivan i on ima svoju logiku, ali se bojim da ako se preteruje i ide u nedogled sa derivacijom kuća, da će se po prirodi stvari oslabiti „osnovni značaj i značenje“ kuće, te beskrajno izderiviran pokazatelj biti samo bleda senka onoga što smo u značenju početne kuće od koje derivaciju počinjemo imali. Takođe, rekao bih da između ugaonih i padajućih kuća postoji jaz! Mi taj jaz tako olako „preskačemo“ i zaboravljamo zabrojani u šetnji kroz horoskop i deriviranje. Da li se jaz između, na primer, VI i VII kuće može tako olako „preskočiti“ pa reći: „Stan mog deteta je VIII kuća, IV od V“? Da li, dakle, možemo redom brojati u nedogled, vrteti se oko horoskopa, derivirati – ili ipak postoje zdravi okviri u kojima je to smisleno i utemeljeno? Na primer, derivacija samo u okviru jednog kvadranta, ne preskačući „međukvadrantni jaz“. Takva derivacija je, konačno, i proizvela sled svih ostali kuća koje od uglova sleduju i padaju.

 

Željko Gudurić