Psihoterapija

Živeti u skladu sa sobom i drugima

Otkrivanje lične istine   Psihoterapija je proces samospoznaje, otkrivanje ličnih ograničenja i potencijala. Omogućava razotkrivanje nesvesnih sadržaja koji nas ometaju u životu i sputavaju autentičnost.   Pored toga vodi ka opštem unapređenju kvaliteta življenja uz podsticanje rasta i razvoja na svim životnim planovima. Možemo reći da je psihoterapija proces učenja o sebi, terapija razgovorom, koja vodi ka željenim promenama.   Kroz ovaj proces postepeno i ciljano se radi na rešavanju […]

Više

Izbegavajući tip ličnosti u ljubavi i radu

“Što je sigurno – sigurno je” Izbegavajući tip ličnosti karakteriše stidljivost, osećaj straha u susretu sa novim, nepoznatim ljudima, na poslu, fakultetu ili bilo kojoj drugoj socijalnoj situaciji. Druženja i izlasci, podjednako su neprijatni za njih, kao i ulazak u bilo koji novi odnos, ukoliko nemaju jake garancije da će biti potpuno prihvaćeni i nepovređeni, što život retko pruža. Kako svaka nova situacija i novo poznanstvo nosi sa sobom nešto […]

Više

Zavisnost od drugih

Prepuštajući kontrolu nekom drugom, često guše partnere, a zauzvrat jačaju svoju ranjivost. Kako se ne bi našli u situaciji da ih neko ostavi, u potpunosti zadovoljavaju želje i potrebe drugih u svom životu. Organizuju život tako da izbegnu svaku situaciju u kojoj bi morali da se založe za sebe. Ukoliko se odnos, pak prekine, ostaju očajni u svojoj tuzi koja može dugo trajati, povlače se u sebe, razočarani. Ovaj tip […]

Više