depresija

Može li se samoubojstvo sprečiti?

A pored čoveka koji je tužan, neprilično je biti nasmejan, baš kako što je to neprilično na sahrani. Ako niste nesretni kao on, a često niste, ne smete ni biti sretni. Tako od depresije jednog čoveka pate svi oko njega. Da li je depresivan ljut, da li je nešto izgubio, da li nešto nikad nije ni imao? Da li je depresija razgovor sa delovima duše koje ućutkujemo ili umor od života, […]

Više

POSTNATALNI PSIHOLOŠKI IZAZOVI

Kada govorimo o faktorima rizika pominjemo – prvi porođaj, nedoumica oko pitanja zadržavanja bebe i nerealistična očekivanja od roditeljstva. Pored toga, posebnu pažnju valja posvetiti emocionalnim deficitima – nedostatak podrške, stabilna veze sa partnerom i/ili roditeljima. Značaj faktor jeste i ženino nezadovoljstvo sobom, nisko samopouzdanje, kao i mogući stresni događaji u toku trudnoće, porođaja ili neposredno nakon njega. Poseban naglasak treba staviti na istoriju poremećaja raspoloženja bilo koje vrste. Konkretnije, […]

Više

Hrabrost ne znači neustrašivost

Često ljudi koji se odupiru promjenama ili pronalaze izgovore, kako bi ih izbjegli, misle da oni koji ih čine nemaju straha. Baš naprotiv. Oni koji čine promjene, u sebi nose ocean straha, okupani su strahom i baš zato što im je preteško podnositi taj strah, kreću u promjenu. Sve dok čovjek može nositi svoje strahove ili terete, ne pomiče se s mjesta. Kada više nema što izgubiti, osim zdravog razuma, […]

Više

Plejade

Putovanje kroz vreme

Ali, to zanimanje nije samo puka znatiželja. Slobodno se može reći da za to postoje mnogi opravdani razlozi, nastali, pre svega, u kriznim vremenima i situacijama. U opštoj svetskoj krizi blokovske podeljenosti, mnogi ljudi su suočeni sa neizvesnošću i uvelike poremećenim sistemom vrednosti. To je dovelo do straha, nepoverenja i otuđenosti među ljudima.   Izlaz iz depresije, koja graniči sa strahom od nuklearne kataklizme, ljudi sve češće traže u prorocima, tumačima […]

Više