ŠAPNI

 Vrisni!

Al vrata širom otvori,

Nek čuju tvoj glas…

Pojačaj muziku,..

Dok stakla pucaju,

Utišaće pad…

Odvrni slavinu,

Vodom sećanja da odu…

I vatru raspali,

Misli da dogore…

I promeni grad,

Državu…

Ako ne pomogne

Poludi!

I ponovo se rodi!

Tad prvi put potrči

I ponovo poleti,

Oseti visinu…

I na sve pljuni!

Nikom ne prećuti…

A onda zastani,

Kad te niko ne vidi

Duboko udahni

I u sebi šapni:

Volim

I nije me sram!

 

Dragana Milićević Đorđević