rad na sebi

Yoga: Rad na pažnji

Svest je Shiva, prostor, neispoljeno, muški princip, seme, prodiranje. Energija je Shakti, vreme, ispoljenje, ženski princip, zemlja, obuhvatanje. Gde je Shiva, tu je Shakti. Gde je Shakti, tu je Shiva. Šta znači to? Energija (emocija) prati svest (misao) ako postoji pažnja, posmatrač. U našim životima, daleko je prisutnije ono drugo – gde svest prati emociju, gde biva potpuno zavisna i upravljena onim što se u nama pokrene. Kako to izgleda […]

Više

alt

EMOCIONALNE KOMPETENCIJE I RAD NA SEBI

U razvijenoj emocionalnoj kompetenciji sve se ?eš?e sagledava klju? ka boljem zdravlju, ve?em doživljaju sre?e i bliskosti, postavljanju jasnije vizije li?nih ciljeva, dosezanju ve?eg uspeha u poslu i životu uopšte, ostvarivanju viših ciljeva, ose?anja li?nog zadovoljstva, postizanju liderstva u me?uljudskim odnosima, unapre?enju naše samosvesti, u?enja, ve?e jasno?e u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.   U psihoterapijskom smislu, svaki problem je zapravo emocionalni problem. Ono u šta ne investiramo emocije ne opaža se ni […]

Više

alt

Kako zadržati snagu u svakodnevnom životu?

Jer što je zapravo osjećaj snage? Da li on dolazi iz vašeg uma? Da li ga vi stvarate? Odgovor bi bio da, ali osjećaj snage iz uma umjetan je i traje kratko, to je zapravo vlastito ‘nabrijavanje’ da ste dobro koje vrlo brzo pokaže svoje pravo lice, čim se susretnete sa nečim što vam nije po volji. Onaj osjećaj snage koji je stalan i koji izvire iz centra i punine […]

Više