bolji život

ISPUNJEN ŽIVOT

Koliko puta mi se desilo da se osjećam zaglavljenom u problemima iz koje tog časa nisam vidjela izlaz? Nebrojeno. Protekle tri godine, od kako sam naučila raditi na sebi, ali i držati se toga, moj život sada ne bih mijenjala za ono ranije, kada je moja eksplozivna narav bila mi vodilja. Naučila sam svoju narav kontrolirati, posebno u rješavanju nekih bitnih problema, a koji su popratni dio života svakog od […]

Više

ŽIVOT OD 0 DO 100 POSTO

Nemojte misliti da je to lagano, i nemojte se okrivljavati ako to ne činite jer vam je teško. Potrebno je jako puno osvijestiti i osloboditi krivnju da bismo mogli teći u svakom trenutku, odnosno u svakom trenutku slobodno i sa punim povjerenjem slijediti svaki svoj osjećaj. Zašto bismo uopće slijedili osjećaje u svakom trenutku? Zato što tada slijedimo svoju dušu, koja sa nama komunicira uglavnom putem osjećaja. Kad dopuštamo duši […]

Više

BOLJI ŽIVOT NIJE UTOPIJA

Dragi moji, nema drugog puta (ako govorimo o stvarnim i zaista pravim putovima) nego okrenuti se sami sebi. Sebe, vlastitog sebe staviti u fokus. Ne druge, ne nikoga drugoga na ovom svijetu, nego sebe. Istinske i prave promjene i napredak se mogu samo tako postići. Sve drugo, u smislu zaobilaznica, vode sasvim sigurno u stranputice. Kratkotrajni “izleti” u bolji život nisu nešto čemu bi trebalo posvetiti veći dio života i […]

Više

12 koraka za bolji život!

Mnogi od vas mogu pomisliti o čemu je ovde zapravo reč, zar nije logično i istinito da su okolnosti  teške, nepromenljive, da je nemoguće u ovakvim uslovima napredovati, promeniti se. To može i ne mora da znači, zavisi iz kog okvira posmatramo sebe, druge, stvarnost. Svako od nas ima svoju istinu i iz nje postupa u svakodnevnici. Pred nama je dvanaest novih poglavlja, dvanaest novih meseci da svoj život učinimo […]

Više