Posmatrajući dešavanja u savremenom svetu spremni smo da za veliki deo sopstvenog nespokoja krivimo lošu ekonomiju, kriminal, bolesti, katastrofe. Svakodnevni problemi u međuljudskim odnosima, nedostatak novca, nezadovoljstvo poslom, kao i nemanje istog, a uz porodičnu odgovornost – sve nas opterećuje i stvara nam osećaj beskrajne brige, besa i krivice. Dešavaju se i strašni trenuci…

Ali, ne reagujemo svi na isti način. Neki su očajni, neki spokojni. Očajni su oni koji na ravan put bacaju stenje, oni koji sami sebi stvaraju prepreke. Bez obzira koliko smo u svakodnevnom životu okruženi melodramatičnim situacijama, postoji drugi način na koji možemo da se spoznamo u ovom svetu.

Treba da prestanemo da se mučimo, rasklonimo šut sa puta koji smo sami pobacali. Potrebno je umanjiti pritisak svakodnevnice, obogatiti život sa više uživanja, zadovoljstva i spokoja. Živeti u sadašnjem trenutku, ostaviti prošlost za sobom, ne misliti na sutra. Dati svemu duhovnu dimenziju.

Treba sići sa merdevina koje vode ka očaju. Čitavog života se batrgamo da se popnemo do vrha, do cilja, da bi na kraju ustanovili da su naše merdevine prislonjene na pogrešan zid, dakle, da smo usmereni ka pogrešnom cilju!

Usmereni smo pogrešno ka materijalnom, živimo u gramzivom svetu, težimo takmičarstvu umesto partnerstvu. Duhovno smo osakaćeni. U samoj srži uspeha, kakav nam je danas poznat, postoji greška. Nikada u istoriji čovečanstva nije bilo toliko duša koje su duhovno izdane usled kulturološke zagađenosti u kojoj žive.

Izgubili smo u potpunosti uvid u ono divno što postoji u nama. A to divno što postoji u nama isplivaće ako živimo uravnotežen život u saradnji sa drugima. Osmehnite se, pohvalite, darujte. Stići će i ljubav, poštovanje, obilje svega.

Neka vam život dobije novi smisao. Život pun napora pretvorite u život pun radosti. Shvatite da je vaš život bogat. Sreća je u malim, svakodnevnim stvarima. Svakodnevna iskustva neka postanu veličanstveni trenuci. Sve će početi da se odvija na najbolji mogući način. Oslobodite se onog “trebalo je; trebalo bi; ne bi trebalo”.

Oslobodite se potrebe za savršenstvom, jer nismo stvoreni da budemo savršeni!Oslobodite svoja pleća tereta kojim ste ih natovarili! To daje odušak…

Živite sada! Sutra će biti kao i danas, nemojte proćerdati život pripremajući se za njega!

 

Sonja Savić Ratković