Mi ne predstavljamo materijalna tijela, mi najprije predstavljamo energetska bića kojima je um jako važna komponenta. Ukoliko je taj isti um neuvježban, slabo ili nepodesno upotrebljavan, onda zaista živimo nepotpun život.

Meditacija u njenoj prirodi predstavlja usmjeravanje uma u ideji. Pomoću njenih izvornih tehnika u mogućnosti smo da filtriramo i transformišemo želje uma u korisnu energiju. Kvalitet pažnje predstavlja važan potencijal u pogledu njene uspješnosti. Meditacija je tako u direktnoj vezi sa umom.

Tu relaciju smo u mogućnosti metaforično interpretirati poput okeana koji predstavlja ekspresiju ljudskog postojanja. Ljudski um oličava površinu okeana koja je najčešće veoma opuštena, i bez talasa. Ipak, pod uticajem atmosferskih prilika, ponekad se dešavaju trenuci kada se jave prvi valovi u vidu priliva misli koji uskoro postaju puno jači, a prave tako puno pjene i vodene izmaglice da oneomogućavaju okeanu da otkrije vlastitu ljepotu koja je utisnuta u njegovoj prirodi.

Meditacija uzrokuje refokusiranje pažnje okeana sa njegove površine na podmorje, duboko plavetnilo koje blista od ljepote. I kako meditacija duže traje, tako i okean puno osjećajnije usmjerava pažnju prema dubokom plavetnilu koji oličava istu. U tom trenutku, površina okeana opet postaje prirodno opuštena, uskoro izgleda poput ogledala koje perfektno reflektuje nebesko plavetnilo i okeanu pruža uvid o tome kako zapravo predstavljaju isto biće. Okean najzad razumije (1).

Tokom meditacije, sa zatvaranjem očiju, mi zapravo zatvaramo izvor i protok tog internog vokabulara uma, tako zvanog “Mitota” (2). Mi tako zatvaramo pukotine uma i odjeke misli, dok pažnjom uranjamo u podmorje prividne tjelesne hibernacije. Aktom meditacije mi zapravo omogućavamo ponovan protok transcendentalne energije duž sedam energetskih vorteksa materijalnog tijela. Postoji sedam opšte poznatih energetskih voteksa odnosno vrtloga koji se ogledaju u sledećim potencijalima:

altEnergetski vrtlozi (3) usmjeravaju i ubrzavaju protok energije kroz materijalno tijelo, putem energetskih meridijana. Predstavljaju jaka energetska polja koja sa vlastitim okretanjem oko sebe isijavaju suptilni vid energetskog naboja koji je nevidljiv ljudskom oku. To je zapravo aura, vitalna energija koja se kupa i preliva u duginim bojama. Dok teče oko tijela, ona prividno ulazi i izlazi iz pora, ekspandira. Taj njen naboj u direktnoj relaciji zavisi od brzine (4) okretaja energetskih vrtloga. Ako potencijalna osoba probudi ubrzano okretanje vrtložnih tačaka, iste ubrzo ekspandiraju u jaču auričnu opnu oko materijalnog tijela.

Aurična opna (5) tako čuva tijelo i um od eksternih uticaja poput napada negativnih misli i emocija kao energija u pokretu. Kao oličenje mikrouniverzuma, aura to radi nalik prirodnom elektromagnetizmu planete Zemlje koji je zapravo “pazi”od sunčevog i kosmičkog zračenja.

Emocije i misli u pokretu koje proizvodimo se automatski odašilju iz uma poput ekspandirajućeg mjehura, i tako “dodiruju” odnosno utiču na aure mnogih osoba na planeti Zemlji, a posebno na aure osoba u blizini.

altMaterijalno tijelo kao filter koristi auralnu propusnu membranu koja filtrira i komunicira sa željenim energijama, a koje mi, vezom umnih potencijala, zapravo privlačimo u toku života. Auralna membrana je tako eksponirana naletima mnogih isprepletanih energija koje putuju planetom. Neke od tih energija su prirodnog tipa, a neke su zle. Aura ih percepira, filtrira i pokazuje odnosno projektuje u umu potencijalne osobe.

Na tom uzroku, mi osjećamo prirodne, odnosno neprirodne pokrete energija u vidu emocija i misli koje se odašilju iz umova osoba u blizini. Ako tako orijentisane energije propustimo (6) kroz auričnu opnu, mi podležemo njihovim uticajima. Na primjer, kada nam neka osoba u blizini iznenada “prenese” negativnu energiju i napetost sa svojim prisustvom.

Tako da, iako ne komuniciraju verbalno, osobe su zapravo u mogućnosti da putem aure ostvare tako zvanu “um-um” vezu. Aura tako osjeća za nas i upozorava nas na prirodu neposrednog okruženja. Ona predstavlja prirodni indikator koji energetske tokove prenosi umu na pregled.

Ako imamo dara da vidimo auru, mi je tada percepiramo poput “vizit-karte” iz koje možemo pročitati prirodnu orijentaciju osobe, da li je negativna ili pozitivna, kakve su njene namjere, vizije, ideali, moral i karakter. I materijalno tijelo nam zaista puno prikazuje. Na primjer, odraz zla u materiji se oduvijek očitava u ružnoći lica osobe, dok njene oči odaju duševno stanje.

Naravno, to su sve “obrisi” koji nam za po?etak zaista mogu puno reči o ličnosti potencijalne osobe koju prvi put upoznajemo. Gledajući auru osobe, mi zalazimo u njenu intimu, podsvjesne motive, želje, u intelektualni sklop, kao i u emocionalno zdravlje. Zaista, aura pokazuje istinsku prirodu osobe mnogo tačnije nego materijalno tijelo.

Meditativne tehnike

Meditacija kao izvorna tehnika nam zapravo omogućava da sa jačanjem energetskih tokova eleminišemo energetske zapore u merdijanima i da tako materijalno tijelo dovedemo u izvornu harmoniju.

Trening umne koncetracije i meditacije predstavlja važan princip ovladavanja samim sobom, a tako i vlastitim potencijalima (mislima, emocijama) u trenutnom materijalnom realitetu. U izvornoj meditaciji tehnike zapravo ne postoje, a ako ih ima, one su krajnje jednostavne poput drevne meditativne “Tratka” tehnike.

Tratka je zapravo vježba koncetracije i predstavlja uvertiru za osobe koje tek žele početi meditirati. Za izvođenje vježbe važno je sledeće:

Na potpuno bijelu površinu (A4 papir može koristiti kao primjer) nacrtati krug, obojati ga crnom bojom i gledati netremice u taj vizuelni prikaz, u visini o?iju sa udaljenosti od oko jedan metar.

Oči su poput ogledala, veoma osetljive i prefinjene prirode. Ako osoba netremice gleda tokom dužeg perioda od 45 minuta, umna napetost, tenzije, stresovi i strahovi zapravo uplivavaju u oči. Dešava se prividna hibernacija uma i prvi korak ka meditaciji.

Važno! Oči je najprije potrebno prilagoditi, početi od 1 do 4 minute, kasnije povećavati do 45 minuta tokom godine dana.

Vodite pažnju da kroz prostor u kome meditirate nema direktnih vazdušnih strujanja. Ne forsirajte oči, ako osjetite peckanje prekinite vježbu.

Pored tačke na papiru, možete vježbati i uz pomoć ogledala, odnosno gledanjem odraza lica, očiju.

Za uspješnost i usavršavanje meditativnih tehnika važna je jaka volja koja zapravo i tjera osobu da radi važne korake u životu.

Oprez! Mnoge istočne meditativne tehnike pravu evokativnu prirodu prikrivaju iza romantićnih vizualizacija, lotusovih cvjetova i prividne ljubavi, ali zapravo, tim tehnikama osoba je u mogućnosti da u umu evocira krajnje opasne energije. Najzad, ako osoba krene distancirati sebe od uma, to zapravo predstavlja pravi po?etak meditacije i promatranja vlastitih misli.

 

(1) Ta veza razumijevanja se u budućnosti oslikava u kompletnoj ravnoteži umih, emocionalnih i mislenih energija u pokretu.

(2) Mitota po tradiciji drevnih Tolteka predstavlja nezaustavljivi unutrašnji glas uma.

(3) Energetski vrtlozi zapravo proističu iz istočnih hindu doktrina. Počev od sedmog vrtloga, tamo ih nazivaju Sahasrara (krunska ?akra), Ajna, Višudha, Anahata, Manipura, Svadhisthana i Muladhara.

(4) Na brzinu okretanja je moguće uticati sa posebnim meditativnim tehnikama, tjelesnim vježbama, zdravim životom (prim. prev.)

(5) Aurična opna omogućava efikasnu odbranu materijalnog tijela i njegovih potencijala kada se isti pronađu uronjeni u okeanu misli i emocija koje svakodnevno proizvodi 7 milijardi ljudi na planeti

(6) Vizualizacija je tada od izuzetne koristi, jer njen spoj sa umnim potencijalima (pažnja, koncetracija) nam omogućava kontrolu nad auralnim poljem.

 

*Astro portal navedene odlomke prenosi iz knjige “Planetarna Vizija”, autora Ivana Mirkovića.

Predstavljene informacije su zaštićene Zakonom o autorskim pravima.

 

Ivan Mirković