planetarna vizija

alt

PLODOVI REALITETA NA DRVETU ŽIVOTA

Svaka duša je jedna kapljica u tom okeanu,  tako da Boga nema bez Tebe jer kapljica čini okean,  ali nema ni Tebe bez Boga, jer okean drži sve kapljice na okupu.”  (Dejvid Ajk, britanski pisac)   Mi plivamo u tom okeanu. Gledajući na raznolikost i kompleksnost života, neizbježno dolazimo do pitanja šta je zapravo uzrokovalo njegovo bujanje na planeti Zemlji. Da li dragocjenost života u svim tim bojama zaista predstavlja […]

Više

alt

MEDITACIJA, DIREKTNI VRTLOZI, AURA

Meditacija u njenoj prirodi predstavlja usmjeravanje uma u ideji. Pomo?u njenih izvornih tehnika u mogu?nosti smo da filtriramo i transformišemo želje uma u korisnu energiju. Kvalitet pažnje predstavlja važan potencijal u pogledu njene uspješnosti. Meditacija je tako u direktnoj vezi sa umom.   Tu relaciju smo u mogu?nosti metafori?no interpretirati poput okeana koji predstavlja ekspresiju ljudskog postojanja. Ljudski um oli?ava površinu okeana koja je naj?eš?e veoma opuštena, i bez talasa. […]

Više