aura

AURA – vreme je za čišćenje!

Iako aura može prirodno sama da se regeneriše, kada nam se odjednom puno toga lošeg dogodi, stvara se neprobojna barijera u kojoj je glavna emocija strah koji rezonuje kroz čitavo biće i donosi još više takvih situacija. A ako se duže vreme ne osećate bezbedno, aura počinje da se zatvara. Užasni snovi noćima vam ne daju da spavate? Da, snovi često pokušavaju da otklone neku energetsku blokadu, ali mogu vas […]

Više

alt

MEDITACIJA, DIREKTNI VRTLOZI, AURA

Meditacija u njenoj prirodi predstavlja usmjeravanje uma u ideji. Pomo?u njenih izvornih tehnika u mogu?nosti smo da filtriramo i transformišemo želje uma u korisnu energiju. Kvalitet pažnje predstavlja važan potencijal u pogledu njene uspješnosti. Meditacija je tako u direktnoj vezi sa umom.   Tu relaciju smo u mogu?nosti metafori?no interpretirati poput okeana koji predstavlja ekspresiju ljudskog postojanja. Ljudski um oli?ava površinu okeana koja je naj?eš?e veoma opuštena, i bez talasa. […]

Više

alt

AURA

Aura se oseća po rubovima našeg tela, naročito oko glave. Ona, takođe, služi kao prijem i odašiljanje misli ili emocija, a otkriva stanje mentalnog, fizičkog i duhovnom stanju pojedinca.   Od samih početaka istorije mogu se naći stari zapisi koji govore o svetlu koje okružuje ljudsko telo, i to u brojnim kulturama Istoka i Zapada. Drevni mistici su se, u svojim različitim tradicijama starim i više od 5000 godina na svim […]

Više

alt

Zašto i kako djeluje bioterapija?

Poremećaji koji se dešavaju u našoj auri nastaju u našem energetskom tijelu koje je većini nas nevidljivo, osim onim ljudima koji imaju razvijenu sposobnost takvog viđenja. Upravo anomalije na tim razinama se kasnije preslikavaju na našu psihu i tijelo i mi onda kažemo da smo bolesni. No, mi smo oboljeli mnogo ranije, ali nismo toga bili svjesni. Svaki poremećaj suptilnih razina našeg bića manifestira se nakon nekog vremena na manje […]

Više