Aura je nešto poput energetskog omotača odnosno energetsko polje koje postoji oko svih životnih formi. Sve životne forme na Zemlji imaju auru, uključujući i biljke.

Aura se oseća po rubovima našeg tela, naročito oko glave. Ona, takođe, služi kao prijem i odašiljanje misli ili emocija, a otkriva stanje mentalnog, fizičkog i duhovnom stanju pojedinca.

Od samih početaka istorije mogu se naći stari zapisi koji govore o svetlu koje okružuje ljudsko telo, i to u brojnim kulturama Istoka i Zapada. Drevni mistici su se, u svojim različitim tradicijama starim i više od 5000 godina na svim delovima zemaljske kugle, nezavisno jedni od drugih, bavili opisivanjem i istraživanjem onog što mi nazivamo aura.

Pripadnici svih religija i duhovnih tradicija govore o viđenju svetlosti oko ljudskih glava. Hrišćanski, budistički, egipatski prikazi svetaca i božanstava skoro uvek imaju oslikan oreol oko glave. Kroz ljudsku istoriju su aure predstavljane na slikama nacrtane kao okrugli oblak svetlosti iznad glave nekog ko je zračio posebnom pozitivnom energijom, mudrošću ili je imao isceliteljske sposobnosti.

Svi na Zemlji imaju auru. No, većina ljudi ima vrlo slabu i mutnu auru. Koliko je boja jasnija, energija koju osoba emituje je pozitivnija. Zamagljene ili blede boje u auri imaju negativno značenje. Slaba aura je direktna posledica dugoročnog materijalističkog i površnog ponašanja u životu, u kojem ljudi potiskuju razvoj svesti, umesto da slede zakone Prirode. Osobe koje su se prosvetlile imaju belu ili zlatnožutu boju aure.

Indijska duhovna tradicija, koja je stara i više od 5000 godina, govori da svi ljudi su nekada mogli da vide auru. Dosta ljudi kroz istoriju je imalo aurealno viđenje, jedan od najpoznatijih u moderno doba je bio Nikola Tesla. I danas, postoje ljudi koji mogu da lepo vide aure drugih ljudi. Deca do pete godine života mogu da vide aure drugih ljudi, a životinje gotovo ceo svoj život. Razlog tome je posedovanje malog magnetnog receptora ispod hipofize u mozgu koji se zove pinealna žlezda (epifiza), koja je naš magnetni detektor odnosno prepoznaje magnetna isijavanja drugih, a u narodu nazivana šesto čulo ili treće oko.

Pogledajte decu i usporedite njihovo ponašanje u prisustvu ljudi koji negativno ili pozitivno isijavaju. Što se tiče životinja, naučili smo da koristimo njihovo aurealno videnje. Na primer, kada su ljudi želeli da grade kuće puštali su prvo da na tom mestu prenoće konji ili ovce. Gde bi se preko noći grupisale životinje to je značilo da je to dobro mesto za život. Danas kada se ta mesta izmere, vidi se da su oslobođena od geopatogenih zračenja, podzemnih voda i tako dalje.

Energetsko polje čoveka postalo je predmet naučnog proučavanja na zapadu početkom 19. veka. Baron Karl Rajhenbah otkrio je 1858. godine da ljudi, biljke, životinje, zrače energijom koju je nazvao “odička sila”. Prve vizuelne zapise načinio je dr. Vilijam Kilner 1911. godine. On je koristio različite foto tehnike i filtere da bi snimio aure. Tako da je on prvi upotrebio termin “aura”. Otkrio je da se to energetsko polje razlikuje od pojedinca do pojedinca i da na njega utiče psihičko i emocionalno stanje osobe.

Vi, takođe, možete da naučite da čitate auru – uz pomoć izvesnih vežbi kao što je sedenje ispred ogledala u maglovito osvetljenom prostoru i oslobađanja pogleda da “bludi”.

Boje aure, posebno one oko i iznad glave, imaju sasvim posebna značenja. Gledajući nečiju auru možete zapravo ‘videti’ njegove misli i namere, i pre nego vam ih on verbalno saopšti. Razlog tome je činjenica da ljudske misli u auri nastaju pre nego ih otkrije moždana aktivnost. Ako se misli u nečijoj auri ne poklapaju sa onim što ta osoba trenutno govori, možete doslovce videti laž! Auru je vrlo teško, ako ne i nemoguće, prevariti. Ona pokazuje našu istinsku prirodu i naše namere.

Pošto su u auri kodirane naše misli, ona postaje naše duhovno obeležje. Kad se pred vama pojavi osoba sa svetlom, čistom aurom, možete biti gotovo sigurni da je takva osoba dobra i duhovno napredna, čak i kada nije toga svesna i kada deluje skromno. Kad vidite osobu sa sivom ili tamnom aurom, možete sa velikom sigurnošću zaključiti da je i ona sama tmurna i da ima nečasne namere, bez obzira na to koliko nam delovala elokventno, pristojno i sa stilom.

Posebno je važno proveriti auru duhovnog vođe, ‘duhovnog učitelja’, ‘majstora’ ili ‘gurua’. Oni bi trebali imati jasno izražen zlatnožuti krug oko glave. Ako ga nemaju, odustanite od njihovog duhovnog vodstva i pouzdajte se u vlastite snage. Veliki učitelji poput Mojsija, Bude i Hrista oko glave su imali aure koje su se širile do ramena. Danas je retkost naći učitelja sa žutim oreolom oko glave, i to tek kao prst debelom.

Većina religioznih i političkih vođa imaju na umu samo dve stvari – novac i moć nad ljudima. Zamislite koliko bi se svet promenio kad bi ljudi mogli videti aure svojih lidera i jasno pročitati njihove namere. Zamislite samo da možete izabrati vođe na temelju njihove aure, a ne njihovog materijalnog statusa i dobro izrežirane predstave.

 

Marjan Moskov