prijem i odašiljanje misli ili emocija

alt

AURA

Pripadnici svih religija i duhovnih tradicija govore o viđenju svetlosti oko ljudskih glava. Hrišćanski, budistički, egipatski prikazi svetaca i božanstava skoro uvek imaju oslikan oreol oko glave. Kroz ljudsku istoriju su aure predstavljane na slikama nacrtane kao okrugli oblak svetlosti iznad glave nekog ko je zračio posebnom pozitivnom energijom, mudrošću ili je imao isceliteljske sposobnosti. Svi na Zemlji imaju auru. No, većina ljudi ima vrlo slabu i mutnu auru. Koliko […]

Više