alt

 

OVAN

 

,,Zoe”; Momo Kapor:

 

– Stvarno, nikada ne pitaš šta radim kada nisam sa tobom? – rekla je razbacujući odeću na sve strane.

Klekla je nad gramofon i po?ela da namešta jednu na drugu ?itav svežanj plo?a. Bili Holidej za bu?enje ljubavi, Šarl Aznavur za maženje. Dona Samer kao uvod u erotiku. I neizbežni, Mocartov Koncert za flautu i orkestar, kao o?iš?enje. – Ne – re?e – kad si sa mnom, sa mnom si! – Volim te što nisi posednik! – kazala je. – Volim što ne polažeš nikakvo pravo na mene. A u isto vreme mi je i krivo zbog toga! Šta da radim…”

 

Ovnovska ljubav se ovako iskazuje. Oni ne znaju za posedovanje, samo za bliskost, neku daleku, da, daleku bliskost. Shvataju da je druga osoba individua koja ima svoj život i svoj svet. Individualisti koji znaju da cene tu?e potrebe, mada, ma koliko samodovoljni bili, potrebni su im drugi radi potvrde njihovog mišljenja i akcija.

 

 

alt

 

BIK

 

,,Odgovori”; Fransoa Sagan:

 

,,Ponaj?eš?e ljubav zna?i rat. Borba u kojoj svako nastoji da š?epa za vrat onog drugog. Sastoji se od ljubomore, posedovanja, pripadanja, ?ak u odnosima koji izgledaju najširokogrudniji. Kao u svim drugim bitkama i u ovoj padaju žrtve. Uvek postoji jedan koji voli više nego drugi, jedan koji pati, drugi, koji pati zato što nanosi patnju. Na sre?u, ne pate uvek jedni te isti, pa odnos može da se preokrene. Ali, postoji i izvesna nežnost koja nam pomaže da prihvatimo onog drugog, a koja se sastoji od poverenja i dostojanstva. No, žalosno je što ljudi uvek nastoje da dobiju na jednoj strani ono što su izgubili na drugoj. Malo ih je koji su zadovoljni položajem i svojim materijalnim stanjem. Oni pokušavaju da to nadoknade na ra?un drugih u svojim ljubavnim odnosima, jer žele nešto da se uši?ari. Dobija se, dok sve ide svojim tokom. Osim toga, u ljubavnim odnosima postoje „smicalice“ kojima se možemo poslužiti, te ostaviti partneru da posumnja da li ga uopšte volimo. Meni je to odvratno. Postoji, tako?e, jedan prirodan, razuman odnos koji potvr?uje ?injenica da ako neko s vama živi, s vama spava i smeje se s vama, onda vas zacelo i voli, pa onda ?emu sumnjati da ?e prvom prilikom da otprhne.”

 

Znak Bika simbolizuje ljubav. Ljubav prema partneru, prijatelju, porodici, lepoti, lepim stvarima, svemu što nas okružuje. I svako ima svoje shvatanje ljubavi. Prema tome, koji god odlomak ili citat da sam odabrala bio bi prikladan. Bitna stvar je da ono što volite imate pored sebe ili da ono sto imate pored sebe volite. Okružite se lepotom, ljubavlju, malim ili velikim znacima pažnje. Sve ostalo je manje važno.

 

 

alt

 

BLIZANCI

 

,,Znakovi pored puta”; Ivo Andri?:

 

,,?itaju?i dobre pisce, dešavaju se pred nama ?uda. ?esto na po?etku neke re?enice, kad vidimo kako se pomalja jedna misao, mi zastanemo zadivljeni i uplašeni. I sa nevericom se pitamo: ,,Je li mogu?no? Ho?e li se to što naslu?ujem zaista desiti? Je li ovo zaista ona ista misao koju smo i mi, ne jednom, naslutili pri dodiru naše svesti sa svetom oko nas, skrivani deo naše unutarnje stvarnosti? Zar ima još neko da je ovo ovako video i osetio?” A kad, pro?itavši dokraja, vidimo da je zaista tako, mi ostajemo nad tom re?enicom zamišljeni, zahvalni i sre?ni, jer nam je pao u deo najve?i dar koji ?itanje može da nam pruži: osetili smo da nismo sami nikad, ni u najtežim ni u najlepšim trenucima, ni u svojim najgor?im nedoumicama, ni u najsmelijim zaklju?cima, nego da smo povezani sa drugim ljudima mnogostrukim i tajnim vezama koje i ne slutimo, a koje nam ,,naš” pisac otkriva. To je spasonosno.”

 

Razmišljanja o sebi retki otkrivaju, tražimo u drugome ono sto ve? posedujemo, a ne znamo, pa kad nai?emo na to, iznenadimo se. Ljudski znak, sa kojim kad komunicirate, imate ose?aj kao da pri?ate ponekad sa dve osobe u jednoj. Dvojna priroda koja se krije u svakom od nas. Samo su oni najviše na udaru. Bespravno. A svi pokazuju svetu lepše lice, govore lepše re?i nego što su one koje drže u svojoj glavi.

 

 

alt

 

RAK

 

,,Mo? maj?ine ljubavi”; Narodna pri?a:

 

U plodnoj dolini podno Anda živjelo je miroljubivo pleme. Jednog je dana grupa plja?kaša koja se skrivala u planinama, napala selo. U otetom plenu našlo se i jedno dete, pa su i njega poveli sa sobom u planinu. Ljudi iz ravnice nisu znali kako do?i do de?aka, jer u stenovita bespu?a nije vodio nikakav put, a ni tragova nije bilo. Ipak, poslaše grupu svojih najboljih ratnika da potraže dete i vrate ga ku?i. Ljudi su pokušavali ?as na jedan, ?as na drugi na?in; penjali se levom, pa desnom stranom. Ni nakon nekoliko dana mukotrpnog hoda nisu daleko odmakli. Videvši da su potpuno nemo?ni i da im je trud uzaludan, odlu?iše se vratiti neobavljena posla. Iznenada ugledaše detetovu majku kako silazi s planine koju oni nisu mogli pre?i. Na le?ima je u vre?i nosila svoga sina. Kako je uspela? Jedan od ljudi iz grupe pozdravi je i re?e: “Mi smo najja?i ljudi u selu, a ne mogasmo pre?i planinu. Kako si ti uspela?” Žena slegnu ramenima i odvrati: “Nije to bilo vaše dete.”

 

Rakovi, najplodniji znak, znak maj?instva, porodice, dece, duše, molitve. Naizgled hiroviti, plahoviti, a u suštini sve im se uvek oprosti, jer oni kad nekog vole, vole ga. Vezuju se, a ako vas ne zavole na po?etku, hm, pa teško ?e kasnije biti išta bolje. Komplikovano je sve kod njih. Uostalom kao i porodica i svi porodi?ni odnosi kod ljudi. ?oveka upoznaš tek kad živiš sa njim, upoznaš mu dušu, pa tako svi nosimo to u sebi. To rakovsko.

 

 

alt

 

LAV

 

,,Vladalac”; Nikolo Makijaveli:

 

,,Tu se sad postavlja pitanje: da li je bolje da te ljudi ljube ili da te se boje. Odgovor je, da bi najbolje bilo i jedno i drugo; no kako je to dvoje teško sastaviti, mnogo je sigurnije, da te se ljudi boje, negoli da te ljube, ako ve? oboje ne možeš posti?i. Jer o ljudima se uopšteno može kazati: nezahvalni su, nepouzdani, pritvorni, izbegavaju opasnosti i pohlepni su za dobitkom; dok im dobro ?iniš, tvoji su, nude ti svoju krv, imetak, žene i decu, kako sam vam ve? kazao, kad je potreba daleko; no kad se nevolja primakne, okre?u se. Propada vladar, koji se posve oslonio na njihove re?i, pa se nije ni na šta pripremio; jer prijateljstva, koje se dobijaju za platu, a ne veli?inom i plemenitoš?u duha, kupuju se, a ne poseduju, pa se u pravo vreme ne mogu upotrebiti. Osim toga, ljudi se manje ustru?avaju da uvrede nekoga, koji želi da ga ljube, nego li nekoga, koji im uliva strah; jer ljubav se podržava vezom zahvalnosti, samo što ljudi, budu?i da su opaki, tu vezu raskidaju, kad god im je to od koristi; strah se pak podržava neprestanom pretnjom kazne.”

 

Teško je u današnje vreme prona?i prave ljude koji nikad ne?e izneveriti poverenje i zadržati ih uz sebe. Neko zna da postavi sve na pravo mesto , a neko ne. Sve u svemu, posle izvesnog vremena sve iza?e na videlo, pritvornost, laž i zavist. Svi mi imamo nesto lavovsko u sebi, ako ništa drugo, onda bar srce. Ovaj znak je najviše izložen javnosti, javnim raspravama i raznim pri?ama i tra?evima, bilo da ih je on sam izazvao ili ne, svojom snalažljivoš?u ili sticajem okolnosti. Uostalom, ne kaže se bez razloga da se ?ovek pokaže kakav je kad do?e na vlast. A pripadnicima ovog znaka je ponekad kruna bas teška, ali je sa ponosom nose.

 

 

alt

 

DEVICA

 

,,Novi život”; Orhan Pamuk:

 

,,Jednog dana pro?itah jednu knjigu i ceo život mi se promenio. Još na prvim stranicama osetih mo? knjige toliko da mi se u?ini kako mi se telo od stolice i stola za kojim sam sedio odvojilo. No, uprkos ose?aju da mi se telo odvaja od mene samog, kao da je moje bi?e potpuno i kao nikad do tada bilo na toj stolici za stolom, i ne samo u mojoj duši, knjiga je svoj uticaj pokazivala u svemu što me sa?injavalo. Toliko mo?an uticaj da sa stranica koje sam ?itao, osetih kako mi u lice šikljaju svetlosni zraci: Svetlost koja je istovremeno i pro?iš?avala i pomu?ivala svu moju svest. Pomislih kako ?u sa tom svetloš?u iznova stvoriti sebe, osetih da ?u sa ovom svetloš?u skrenuti sa puta, u toj svetlosti zapazih senu života koji ?u kasnije upoznati i kojem ?u se kasnije približiti.”

 

Knjige su tu da menjaju ljude. Svaka re? ulazi u njihove pore. Kroz knjigu se ?oveku menjaju navike i htenja. Pogled na svet. Izraz lica. Tako i znak Device podse?a da svako ima druga?iji pristup životu i da možemo to prihvatiti ili ne, ali razlike i sitne finese kojima su izgra?ene ljudske mane i vrline, slagalice ljudskog karaktera, ?e uvek postojati. I uvek ?e faliti onaj jedan deli?. Zato i postoji perfekcionizam. Neostvareni ideal.

 

 

alt

 

VAGA

 

,,Lepota”; Milan Raki?:

 

Jest, nema na tebi ni jednog dela
da se mome oku mogao da skrije,
ni jednog prevoja blistavog ti tela
da se moj poljubac na nj spustio nije.

 

Znam te tako dobro: u rastanka ?ase
ti preda me stupaš sva sjajna i živa,
znam kada ?e suze oko da ti kvase,
znam kad ti se duša miloštom preliva,

 

A kad u njoj nosiš svu toplinu Juga…
Pa ipak si svakog dana nova meni,
uvek nova, uvek tako ?udna druga,
i nikad sli?na ju?erašnjoj ženi.

 

Ta mo? tvoja ?udna zaslepljava mene
raznovrsnim sjajem, mirisom i bojom.
– Oh, budi jedanput ko i druge žene.
Da odahnem najzad pred lepotom tvojom.

 

Lepota je oduvek opijala ?oveka i privla?ila njegovu pažnju. Do danas se ništa nije promenilo i ne?e. Ali od osobe do osobe zavisi šta se smatra lepim. Svako prema svom oku meri svet. U suštini, lepota je sklad. Za ve?inu ljudi. Lepota je dogovor boja i prizora. Lepota je mir u duši. Vaga, kao jedini predmet u Zodijaku, mere sve što mogu. Prema njima se svet meri, dogovara, pregovara, sudi, rastaje i ven?ava. I sve to hladne glave. Ali Vage su neodlu?ne, lepota je u suštini klimava stvar, ?as je tu, ?as nije. Sve što nije u skladu sa prirodom i svetom nije ni vredno, a ako nije vredno, nije ni lepo. I propada. Bitan je balans, jin i jang. I tako ceo život. Pitamo se šta je dobro šta nije, ko nas više voli ili manje, šta je lepše… I nikad se svet oko toga ne?e složiti.

 

 

alt

 

ŠKORPIJA

 

,,Sidarta”; Herman Hese:

 

,,Ljubavnici posle ljubavne svetkovine ne smeju da se razilaze a da se jedno drugom ne dive, da oboje nisu podjednako i pobe?eni i pobednici, iako ni kod jednog od njih ne bi došlo do zasi?enosti, do nelagodnog ose?anja praznine i opakog ose?aja da je jedno od njih zloupotrebljavalo ono drugo ili bivalo zloupotrebljavano.”

 

Škorpija vlada strastima, preobražajem, smr?u. Ovaj znak je izmislio ljubomoru i ne može mu se dokazati da je to odraz nesigurnosti, a ne ljubavi. Oni posesivnost izjedna?avaju sa ljubavlju. Retki su slu?ajevi koji to ne rade. I sve je njihovo, i ništa nije, i sve bi da poseduju, ali im ništa nije potrebno. Kontradiktorni su uvek i za svagda. I vole i mrze život, u zavisnosti od toga šta ih pitate. Bolje da ih ništa ne pitate. Ali vole ljubav i sve što ide uz nju.

 

 

alt

 

STRELAC

 

,,Znakovi pored puta”; Ivo Andri?:

 

„Možda su, u sebi, najstrašljiviji oni ljudi koji izgledaju nasmejani i vedri, pri?ala i šaldžije. Na sve što iskrsne pred njihovim duhom i njihovim o?ima, oni odgovaraju odmah prvom šalom koja im na um padne, prvom asocijacijom koju, po nagonu samoodbrane, dohvate u letu. Samo da bi izme?u sebe i stvari stavili kakav-takav zaštitni zid, samo da se ne bi morali suo?iti sa nekom novom stvarnoš?u, misliti o njoj i doneti neki zaklju?ak za sebe, pa možda ?ak i za druge. To postane s vremenom navika i potpuno izopa?eni ne samo držanje nego i na?in mišljenja i ceo život ?ovekov. Takav ?ovek u stvari i ne misli i ne živi, nego sve odlaze za drugi put i sa svakim danom sve je više dužan svemu oko sebe. Dešava se da takvi ljudi postanu ?uveni zbog svoje duhovitosti i svojih uspelih šala. Ali za onog ko zna šta se iza toga krije, sve to nije ni šaljivo ni utešno. Ta tužna slava suviše je skupo pla?ena jer sve šale ovog sveta ne vrede jednog par?eta stvarnog života.“

 

Ponekad se sre?a vidi u o?ima, a ponekad se tuga sakrije. Strel?evi su velika deca koja ne shvataju da postoje obaveze, porodica, posao, da su oko njih odrasli i da postoji vreme i da se sad tu nešto menja. Kada bi mogli, oni bi se igrali u svom svetu ceo život. Hobi, bilo šta samo da nije obavezno. Nisu oni krivi sto ima je znak Jarca iza le?a. A Jarac simbolizuje obaveze i vreme, a oni ga jednostavno ne vide.

 

 

alt

 

JARAC

 

,,Veliki ljudi”; Jelena Stojkovi? Miri?:

 

Ne,
nisu to
Sokrat
Leonardo da Vin?i
Arhimed…

 

Nigde o njima ne?e pisati
kroz istoriju ?ove?anstva.
Nigde dvorove Umetnosti i Nauke
njihova dela ne?e krasiti.

 

Ni u jednom hramu
ne?e ?uvati
njihove li?ne stvari.

 

Njihovih bista ni u jednom parku
nit’ Trgu ne?e biti;
niti ?e vas patinasta plo?a
onako u prolazu
privu?i
da zastanete,
pro?itate,
nau?ite.

 

Ne tražite ih u Aleji slavnih.

 

Nigde ne?ete na?i
li?nu istoriju
Obi?nih
Velikih
Ljudi.

 

Samo Vas molim,
?uvajte ih sada
i ne dajte zaboravu nikada,
ako ste ih ve? negde sreli
(il’ ?ete ih tek sresti).

 

Samo Vas molim,
kad šetate ulicom
osvrnite se dublje,
pored Vas prolaze
Veliki Ljudi.
(S’ poštovanjem svim Obi?nim Velikim Ljudima.)

 

Upornost istrajnost i muka neka, ponekad i prevelika, ili je samo Jarac pretvori u veliku. I zid. Kad nema šta da radi, on gradi zid, diže ga negde bez povoda i bez krajnje svrhe. Sizif. I da, Gor?ina se piše velikim slovom. Ovo su ljudi koji su teški drugima i sami sebi. I skoro uvek imaju problem ili kamen na le?ima, a ina?e kad se desi da nemaju problem, onda verovatno ne postoji nijedan problem na svetu. Znak Jarca je karijerista zbog dobrog ose?aja kad šta treba da uradi, zbog odgovornosti i ugleda koji sebi grade ceo život. Ovo su najuspešniji poslovni ljudi u bilo kojoj sferi, jer ne gaje lažne nade, nego sve postižu vrednim ili prekovremenim radom.

 

 

alt

 

VODOLIJA

 

,,Derviš i smrt”; Meša Selimovi?:

 

“Sad sam shvatio: to je prijateljstvo, ljubav prema drugome. Sve drugo može da prevari to ne može. Sve drugo može da izmakne i ostavi nas puste, to ne može, jer zavisi od nas. Ne mogu da mu kažem: budi mi prijatelj. Ali mogu da kažem, bi?u ti prijatelj. Ali, bilo ovako ili onako, u njegovo prijateljstvo nisam mogao sumnjati. Zavolio sam ga, znam po tome što mi je postao potreban, što nisam zamjerio ni?emu, ma šta da je rekao ili u?inio i što mi je sve njegovo postalo važno. Ljubav je valjda jedina stvar na svijetu koju ne treba objašnjavati ni tražiti joj razloge. Pa ipak to ?inim, makar samo zato da još jednom pomenem ?ovjeka koji je unio toliko radosti u moj život. Pitao sam ga jednom, kako to da je baš meni poklonio svoje prijateljstvo. Prijateljstvo se ne bira, ono biva ko zna zbog ?ega kao ljubav… A ništa ja nisam poklonio tebi ve? sebi…”

 

Kakvi su vam prijatelji takvi ste vi. Vodolije su znak koji se odnosi na sva udruženja, stranke, grupe, organizacije. Sve njih vodi neka ideja. A šta je prijateljstvo do spoj ideja i ostvarivanje istih, uz pomo? te druge osobe ili zajedni?kih snaga? Vodolije su posmatra?i, prognozeri, i najbolje vide budu?nost jer znaju kako da sve prora?unaju i odrede ishod.

 

 

alt

 

RIBE

 

,,Jutra sa leutara”; Jovan Du?i?:

 

,,U neprestanom maštanju i strahovanjima od svega oko nas, mi doživimo više nego što doživimo u stvarnosti, i to kroz ceo dugi ?ove?ji život. Najve?i deo naših nesre?a bile su zato ?isto imaginarne ili bezmalo preterivane, a ?itave katastrofe kojih ste se bojali da ih ne doživite, nikada niste ni doživeli. Zbog tog imaginarnog sveta, naš život izgleda na?injen od hiljadu života, a naša sudbina od hiljadu sudbina. Samo udubljivanjem u svoju li?nost, ?ovek uspe da bolje pozna i prirodu drugih ljudi, i odmeri svoje odnose prema stvarima i najzad, da bar donekle potisne iz sebe naš uro?eni mra?ni strah od života. Što ?ovek duže vremena živi u društvu, on sve više živi u strahu; i osamiti se, to zna?i u mnogom pogledu, le?iti se od straha. Usamljen ?ovek je jedini ?ovek oslobo?en. I samo?a je jedino mesto gde se ne strahuje. Usamljen ?ovek se najmanje boji gubitaka, pošto usamljeniku najmanje treba. Pe?inski ?ovek se jedino bojao ja?e životinje nego što je on, dok današnji društveni ?ovek živi u strahu od hiljadu privi?enja. Uglavnom, izvor sve njegove bede na zemlji jeste strah, više od privi?enja nego strah od stvarnih mogu?nosti.”

 

Znak Ribe je znak no?i, snova i imaginacije. Što se više upinjemo da ih razumemo sve su nam manje jasne. To vam je kao da pokušavate da budete sigurni da li ?e vam se tuma?enje nekog sna ostvariti. Pa teško da je tu bilo sta realno, stabilno i proverljivo. Tako je sve i sa Ribama. Promenljivo, toplo-hladno. Za ovaj znak se vezuje slikarstvo, muzika, kao i sve vrste umetnosti. Filmovi su paralelni svet. Fikcija. I da, svi strahovi i fobije se vezuju za današnjeg ?oveka – Ribu. Jer to je u podsvesti i ne može se ?ovek od toga odbraniti. Samo?a je lek za sve problem ovog i svih znakova. Svi ljudi kad spoznaju sebe ?e mo?i da reše svaki svoj problem i suo?e se sa stvarnoš?u. Vi koji imate strah od mraka ili buba, kad ostanete sami , spavate sa svetlom ili ne spavate uopšte? Naravno da ne, jer se strah sam ubija. Ne privla?i pažnju.

 

 

 

Jovana Vilimonovi? – Astroantares

 

http://www.astroantares.net/