KNJIŽEVNOST I ZODIJAK

alt

KNJIŽEVNOST I ZODIJAK

Klekla je nad gramofon i po?ela da namešta jednu na drugu ?itav svežanj plo?a. Bili Holidej za bu?enje ljubavi, Šarl Aznavur za maženje. Dona Samer kao uvod u erotiku. I neizbežni, Mocartov Koncert za flautu i orkestar, kao o?iš?enje. – Ne – re?e – kad si sa mnom, sa mnom si! – Volim te što nisi posednik! – kazala je. – Volim što ne polažeš nikakvo pravo na mene. A u […]

Više