momo kapor

KNJIŽEVNOST I ZODIJAK

Klekla je nad gramofon i počela da namešta jednu na drugu čitav svežanj ploča. Bili Holidej za buđenje ljubavi, Šarl Aznavur za maženje. Dona Samer kao uvod u erotiku. I neizbežni, Mocartov Koncert za flautu i orkestar, kao očišćenje. – Ne – reče – kad si sa mnom, sa mnom si! – Volim te što nisi posednik! – kazala je. – Volim što ne polažeš nikakvo pravo na mene. A […]

Više