Kiron je polu-kometa, a polu-asteriod. Povezan je sa mitskim bićem Kentaurom i predstavlja vrata između Saturna i Urana. Zbog svoje promenljive orbite, u nekim znacima ostaje duže, a u nekima jako kratko. Možemo izabrati da na njega gledamo kao restrikciju u samoizražavanju, zbog bola koji nosimo u sebi, ili kao novoizgrađene osnove ličnosti nakon prihvatanja sebe, što nam pruža slobodu.

Kiron se pre svega bavi isceljenjem kroz najbolnije rane koje imamo. On predstavalja šamana i osobu koja je prošla kroz ogroman bol i gubitak, a koja je, oprostivši sebi, inicirala dar kojim može da pomaže drugima. Kiron ne traži patnju niti žrtvu, koji dolaze iz krivice i kompenzacije da bi gubitak, koji nismo nikad prežalili, i dalje koristili kao vid odbrane ili se istakli i privukli pažnju drugih, kako bi nas tešili. Time samo taj gubitak i dalje čvrsto stiskamo uz sebe, pravdajući se kako nam zato ne ide u životu.

Kiron u sebi sadrži strah od napredovanja, jer ako se držimo prošlosti, koja nas je povredila, mi kao osobe stagniramo, a time i čitav naš život, dok odgovornost prebacujemo na nekog drugog. Takođe, to se kao reperkusija odražava na svaki budući odnos, jer drugi u nama mogu da osete te rane, koje mi pokušavamo da nevešto zakamufliramo, i shodno tome nas napuštaju. Niko ne treba da nosi tuđi teret. Uz to, Neptun zbog bliskog odnosa sa Kironom poslednjih godina stvara procvat lažnih iscelitelja, koji obećavaju med i mleko, jer ljudi sve više gube veru i traže nekog da ih spase ili povede.

Ali Kiron nije pastir za stado ovaca, jer poštuje tananu individualnost svake osobe i tako zna da jedno isto rešenje ne odgovara svima. On je ono kroz šta svako sam prolazi, gde sami sebi postajemo iscelitelji, da bi izmaštali način da nam bude bolje, čak i kad deluje da je to potpuno nemoguće. Kiron ne može umesto nas samih to da uradi. Drugi nam mogu pomoći, ali na nama je sve ostalo. Možemo to isceljenje prihvatiti ili ne. Kao u rekonektivnom isceljivanju, praktičar samo “otvara vrata”, ali na nama je sve ostalo.

Kuća u kojoj se Kiron nalazi predstavlja mesto gde preuzimamo ulogu žrtve, gde smo ranjeni. A sve što je potrebno jeste da krenemo na put unutrašnje transformacije i spiritualne potrage, gde će suštinska promena uslediti sama od sebe. To zna biti jako bolno, pa možemo godinama odlagati taj proces, dok nam ne postane toliko loše da postajemo nestrpljivi i ne biramo način da taj problem saniramo. Kiron traži od nas da zaboravimo na oklop koji smo sagradili, i da otvorimo srčanu čakru, iako se plašimo. Što je rana koju smo zadobili bila dublja, to će i naš ponovni osećaj celine i jedinstva biti veći.

* * *

U nastavku su navedene teme isceljenja, po kućama u kojima se nalazi Kiron. Naravno, ovo je samo jedan delić slagalice u slici natalne karte:

Kiron u prvoj kući – stvara predispoziciju da od sebe pravimo žrtvu. On nas uči da traženje pažnje od drugih ne popunjava ono što nam nedostaje. A to smo mi sami. Gubitak identiteta je ono što se ovde javlja, i osoba tada ne zna kuda da krene i kako to da uradi, pa ne ostvaruje ciljeve vezane za karijeru i reputaciju.

Energiju Kirona može osećati kao kaznu, ali on od nje traži da oprosti sebi i krene putem gde će učiti druge kroz svoje iskustvo, gde će biti dobar primer osobe koja se uzdigla iznad svog bola i gubitka. Često se razvija nadkompenzacija, da bi se prikrila rana koju imamo, a ego postaje osetljiv na kritike.

Potrebno je da iscelimo “unutrašnje dete” i svesno sagledamo da, dok nemamo jasne granice svoje ličnosti ne možemo znati ni kakvu karijeru želimo, pa ona deluje neopipljivo, neostvarivo, i pre je moguća u svetu mašte nego u realnosti. No, pojaviće se, kada oprostimo sebi.

Kiron u drugoj kući – moguće je da žrtvujemo svoje vrednosti zarad ciljeva prijatelja ili društva, da bi time dobili novac ili privilegije. On nas uči da je bolje graditi svoje vrednosti na onome što mi verujemo da je moralno, nego zavisiti od mišljenja drugih. On traži od nas da ostanemo verni sebi, umesto rada na poslovima koji služe samo da bi zadovoljili potrebu većine, čak i kada doživimo poraz.

Može se desiti da nam novac ili ideja budu ukradeni, ali potrebno je da prebolimo taj gubitak, kao i da razvijamo veštine i veru u sebe, bez obzira na stvari koje posedujemo. Uči nas nevezivanju za predmete i ljude te izgradnji identiteta.

Kiron u trećoj kući – postajemo žrtva u prijateljstvu, ili u odnosu sa bratom ili sestrom. Najopasnije je kada žrtvujemo svoj način komunikacije, da bi udovoljili ljudima u neposrednoj okolini. Prijatelji nas mogu povrediti, odlaziti i dolaziti iz našeg života.

Potrebno je da im oprostimo, i da u sebi pronađemo osobine koje volimo u drugima i da ih razvijamo, da budemo sebi najbolji prijatelj. Moguće je da insistiramo na sarkazmu, i skepticizmu i bežimo u samoću.

Lekcija koju nas Kiron uči je da govorimo istinu bez krivice da ćemo izgubiti prijatelje. Moguće je da se jave bolesti ili osećaj gubitka dela ličnosti, ako prijatelji nemaju razumevanja, jer se tada ova energija ne kanališe pravilno. Zato je važno da se razvijaju zdrave komunikacijske veštine.

Kiron u četvrtoj kući – mesto žrtve je naša porodica i dom. Tada odustajemo od svojih težnji i snova, da ne bi naljutili roditelje. Gradimo ličnost koja ne postoji i sve više osećamo da nas oni vole samo kada pokazujemo osobine koje nemamo, koje su lažne.

Postoji problem sa prevelikom brigom roditelja, koja guši bilo koji vid započinjanja osamostaljivanja. Potrebno je da oprostimo roditeljima i da se brinemo za svoje potrebe, a one su pre svega razvijanje individualnosti i samodovoljnosti. U nama se stvara težnja da iskočimo iz ograničenja koja imamo, ali tada nastupa strah. A potreba duše je da prati svoj put.

Potrebno je da slušamo svoje srce i da roditelje doživimo kao odvojene od nas samih. Naš “unutrašnji roditelj” ovde je srž problema, i kada njega prevaziđemo i drugi porodični problemi će nestati. Ja to i dalje učim…

Kiron u petoj kući – mesto žrtve može biti kreativni vid izražavanja koji je cenzurisan. Osoba se može osećati blokirano i u nemogućnosti da izrazi svoju umetničku prirodu. Ponekad možemo izabrati siguran posao, koji nam donosi materijalnu satisfakciju, ali zapostavlja naše prave talente i želju da stvaramo.

Osoba može imati probleme u prevelikoj želji da se ostvari i kao roditelj, ali zbog posla ili finansijske sigurnosti to može staviti na čekanje, pa se oseća razapeto. Kiron nas uči da se mi igramo i budemo deca, a što smo kreativniji to smo i otvoreniji, pa privlačimo obilje u naš život.

Kiron u šestoj kući – osećamo da se previše žrtvujemo na poslu, koji nam ne zadovoljava potrebu za komunikacijom, jer nema dovoljno iskrenosti i otvorenosti. Potrebno je da imamo životni stil koji smo sami napravili u skladu sa svojim potrebama, koji sadrži slobodu kretanja i izbora.

Zdravstveno stanje može biti izvor patnje, ali ga možemo i koristiti u cilju samokažnjavanja. Oprostimo sebi zbog toga. Osoba uči da je posao ne definiše i da ne može da pomogne nikome ako ne vodi računa o sebi. Takođe, Kiron traži verbalno ili pismeno priznavanje rana i povreda, pa je dobro da osoba piše dnevnik, ako joj je teško da o tome priča.

Kiron u sedmoj kući – mesto žrtve su partner i bračni odnosi, koji stvaraju razdor u roditeljskom domu. Ako smo se previše stopili sa voljenom osobom gubimo sebe, a tada smo primorani da ostanemo bez te osobe ili jednog roditelja, da bi ponovo našli svoj lični identitet.

Kada prebolimo taj gubitak i dozvolimo sebi da ponovo budemo srećni, tek onda nastupa vreme za ozbiljan ljubavni odnos. Takođe, i javnost može biti okrutna prema nama. Potrebno je da izgrađujemo svoju ličnost na vrednostima koje nisu ponete iz primarne porodice.

Kiron u osmoj kući – moguće da dođe do nastajanja dubokih emocionalnih rana kroz gubitak novca, imovine ili bračnog partnera. Potrebno je da osoba kroz zabavu i druženje razbije svoj sumoran pogled na okolnosti koje su je zadesile.

Osoba se može suočiti sa tajnama koje nije želela da budu otkrivene, pa mora da prihvati taj deo sebe, koji je mnogo vremena porican. Priznavanje i pokajanje ovde čine čuda i leče. Taj svoj gubitak može i kreativno da iskoristi, i da kasnije na taj način zaradi novac koji će onda stići u većoj količini nego onaj koji je prvobitno izgubila.

Kiron u devetoj kući – gubitak može biti kroz veru ili religijska ubeđenja koja smo primili u detinjstvu. Osoba se oseća izdano i ne nalazi volju da ide napred, a oseća krivicu ako se odvoji od religije koju ima njena porodica.

Potrebno je da osoba prihvati samoću i da kroz alternativne metode i istočnjačku mudrost pronađe sebe i svoj novi životni stil. Isceljenje može nastupiti u susretu sa drugim kulturama, na putovanjima ili kroz pomaganje zajednici. Osoba može postati primer onog ko je preko trnja zaista došao do zvezda.

Kiron u desetoj kući – mesto žrtve je karijera. Osoba oseća da nema vremena za sebe i svoje potrebe, jer želi da ispuni ciljeve koji su vezani za posao. Potrebno je da se nađe balans, da se prihvati posao koji omogućava da nas javnost i drugi vide u pravom svetlu sa svim našim manama i vrlinama.

Gubitak položaja ili javno sramoćenje traži da razvijamo veru u sebe, bez obzira šta drugi mislili o nama. Poraz ovde stvara još veći uspeh, kada oprostimo sebi za pogrešne poteze u karijeri iz prošlosti.

Kiron u jedanaestoj kući – osoba može da se oseti kao žrtva političkih ideala ili ciljeva institucija. Osoba treba da razvije veštine koje će joj omogućiti da se uvek oslanja na sebe. Potrebno je da bude verna sebi i sluša svoju intuiciju, a ne mišljenje drugih.

Ona je uvek pre svega neko ko misli svojom glavom. Kada Kiron sluša sebe, tada inspiriše i druge na ostvarenje širih ciljeva, zarad sopstvenog, kao i prosperiteta zajednice, koji u tom slučaju mora da usledi.

Kiron u dvanaestoj kući – potrebno je da osoba ne pravi od sebe žrtvu i ne ponire u narkotike i alkohol, ili poricanje svoje ličnosti zarad isceljenja svih drugih oko sebe. Ovde je potrebno da se suočimo sa bolom iz prethodnih života, jer nosimo i zapise kolektivne karme, koju treba da otpuštamo korak po korak.

Regresivna hipnoza i alternativni vidovi lečenja se mogu pokazati od velike pomoći, ali samo ako je osoba spremna da prihvati bol i da ga se oslobodi. Ako nije, onda treba da učini sve da postane emocionalno spremna za to. Mi nismo spasitelji nesrećnih, jer smo svi odgovorni za sebe, a ne treba ni da patimo zbog nekog drugog. Meditacija je ovde od ogromne koristi.

 

Maja Lazić