po kućama

Magija ogledala i pokretanje Marsove energije

To nije imalo nikakve veze sa spoljašnjim izgledom. Videla sam svoje osobine koje nisam mogla da podnesem, a previdela one pozitivne, koje me čine jedinstvenom. Videla sam sve greške iz prošlosti koje su me progonile, svaki put kada sam se pogledala. Mogla sam da gledam u ogledalo, a da i dalje ne vidim osobu koja stvarno jesam, osobu vrednu ljubavi. Sećam se jedne drugarice, koja je znala da komentariše kako […]

Više

KIRON I MESTO ŽRTVE

Kiron se pre svega bavi isceljenjem kroz najbolnije rane koje imamo. On predstavalja šamana i osobu koja je prošla kroz ogroman bol i gubitak, a koja je, oprostivši sebi, inicirala dar kojim može da pomaže drugima. Kiron ne traži patnju niti žrtvu, koji dolaze iz krivice i kompenzacije da bi gubitak, koji nismo nikad prežalili, i dalje koristili kao vid odbrane ili se istakli i privukli pažnju drugih, kako bi nas […]

Više

Da li vam horoskop pokazuje sposobnost da zaradite i upravljate svojim novcem?

Postoje ljudi koji veruju da je novac nužno zlo, a ono u šta verujemo to postaje naša stvarnost! Ako mislite da ljubav prevazilazi sve prepreke, pokušajte da odete u prodavnicu i kupite nešto za ljubav! Ali zdrava ljubav prema novcu prevazilazi prepreke da se novac dosegne. Svaki znak, planeta i kuća u natalnoj karti ima svoj odnos i stav prema novcu, te što god da se u horoskopu ističe, ono […]

Više

Jedan horoskop za dva bića

HOROSKOP ODNOSA

Za svaka dva bića postoji jedan horoskop kojeg nazivamo horoskopom odnosa, a koji se izrađuje za srednje rastojanje njihovih rođenja, u vremenu i prostoru. Slični, a ipak različiti, kompozit ne postoji u prostoru i vremenu, zato mnogi stavljaju Dejvison ispred Kompozita. Da bi se ostvario jedan odnos, bez obzira koliko dobar horoskop odnosa bio, neophodno je da natalne lične planete aspektuju planete horoskopa odnosa. Svaki aspekt natalne planete prema horoskopu odnosa […]

Više