* Pesma je u junu 2017. godine izašla u Listu za decu “Mali Neven”, a uskoro će biti objavljena u knjizi za decu “Razglednica Šumarluka”, recezenta Ljubivoja Ršumovića: 

Đole, stari jazavičar,

u lovu je rizičar.

Kad u letu muvu vidi,

njuškica mu tad zabridi.

Skače uvis k’o sportista,

izvija k’o kišna glista.

Zalaje joj, pa joj tepa,

samo da je njuškom ščepa.

A kada je ulovi,

u stomaku grč, bolovi.

Primiri se, pa ih motri,

minut jedan, dva il’ tri.

Hrabro opet drugoj žuri,

k’o u čudo, u nju zuri.

Al’ su hrabre te mušice!

Skaču mu na njušku, lice!

I u oko nekad hoće,

kao da je Đole voće.

“Muvo jedna, al’ si bedna!

Nit’ si lepa, nit’ si čedna!

Slomiću ja tebi krila,

nećeš više letet čila!”

Tako dani mu prolaze,

muve od’svud nadolaze…

K’o za vraga stiže osa,

načula za Đola bosa…

Zujala mu tek iz štosa,

hrabro, tik mu ispred nosa.

Zajapuren stari jaza,

misli muva nova, taza.

Zarežao na nju kratko,

ščepao je tako slatko.

Samo što je ščepao,

umalo nije je krepao.

Cičao je sav od bola,

jače i od nekog vola.

Šapama je mlatarao,

dok je nije isterao.

Al’ i dalje ciči, urla,

od njuške mu skoro surla.

Arlauče, podom kruži,

nikog da mu pomoć pruži.

Iz fotelje od tad reži,

na glupe se muve ježi.

Ljut je na sve ose, s reda,

te ih više i ne gleda.

Jazavci su njegov fah,

neće Đole više krah.

 

Autorica ilustracije i pesmice: Nevenka Jovanović