jazavičar

ĐOLE, STARI JAZAVIČAR

Đole, stari jazavičar, u lovu je rizičar. Kad u letu muvu vidi, njuškica mu tad zabridi. Skače uvis k’o sportista, izvija k’o kišna glista. Zalaje joj, pa joj tepa, samo da je njuškom ščepa. A kada je ulovi, u stomaku grč, bolovi. Primiri se, pa ih motri, minut jedan, dva il’ tri. Hrabro opet drugoj žuri, k’o u čudo, u nju zuri. Al’ su hrabre te mušice! Skaču mu na […]

Više