Većina nas nije učena da voli sebe, nekako smo više učeni šta da radimo da bismo bili voljeni, nego kako da volimo sopstveno biće. Upravo zbog ovakvog pristupa u ranom detinjstvu, mnogi od nas tokom odrastanja preispituju svoju vrednost, ljubav prema sebi, u odnosu na to kako se ponašaju, osećaju ili misle u odnosu na druge ljude.

Ljubav prema sebi je jedina ljubav

koja nam može garantovati ljubav drugih.

Ljubav prema sebi nije bila do sada ni u jednom udžbeniku, niti se postavljalo pitanje – “Da li voliš sebe?”. Često smo pitani kao mali “koga više volimo?” ili “sa kim bismo radije bili?”, i slična pitanja, koja su uključivala odnos prema drugome, ljubav prema drugome, a ne i ljubav i odnos prema sebi.

U današnje vreme ljubav prema sebi dobija jedan potpuno slobodan pristup, o njoj se govori, piše, o njoj se razgovara. Tačno je da i dalje u mnogim porodicama ovaj vid ljubavi nije dovoljno podržan, usmeravan.

No, ukoliko smo odrasli, mi možemo da uspostavimo ovakav odnos sa sobom. Važno je da znamo da smo mi odgovorni za sebe, a ne naši roditelji, staratelji ili svet u kome živimo.

Obzirom na to da nikada nismo pitani da li volimo sebe, često se možemo zateći kada to pitanje  postavimo sebi ili nekoj osobi. Sasvim je u redu da se osećamo neprijatno, zbunjeno ili drugačije od uobičajenog.

Pred vama je osam tvrdnji koje mogu da svedoče o tome da vi ne volite sebe.

– Neprihvatanje sopstvenog imena.

– Kontinuirano nezadovoljstvo sopstvenim izgledom.

– Stav da su svi drugi vredniji od vas.

– Stavljanje tuđeg zadovoljstva na prvo mesto.

– Zanemarivanje nege sopstvenog tela.

– Nerazumevanje sopstvenih “loših” izbora i odluka.

– Autodestruktivno ponašanje prema sebi.

– Visoko rizično ponašanje.

Napomena: Ovo su samo neke od mogućih tvrdnji koje se često pojavljuju u radu sa klijentima.

Ukoliko vam se ne sviđa što se zovete Blagomirka ili nosite neko drugo arhaično ime, to ne mora nužno da znači da ne volite sebe. Ukoliko volite da se bavite ekstremnim sportovima, takođe, ne mora da znači da vi ne volite sebe.

Svako od vas može imati neku svoju jedinstvenu tvrdnju kojom sebi uskraćuje pravo na samoljubav. Ukoliko se prepoznajete u nekoj od tvrdnji, možete dalje istražiti razloge kojima održavate upravo tu tvrdnju i pronaći zdravu kontru postojećem razlogu, odnosno uverenju.

Ukoliko ne možete sami da prepoznate odgovore ili da prevaziđete određene situacije koje vas remete, možete se obratiti za profesionalnu pomoć.

Ne moramo da budemo toliko jaki

da bismo sve što proživljavamo

delili samo sa sobom.

Kada smo odrasli sva moć je u nama. Drugi nemaju nikakvu moć nad nama, ukoliko im mi ne dodelimo ili ne dozvolimo baš takvu moć. S obzirom na to da smo odrasli, mi smo i sposobni da brinemo o sebi na jedan podržavajući način.

Ukoliko do sada nismo brinuli o sebi tako, imamo mogućnost da to promenimo, naučimo nove podržavajuće obrasce mišljenja, odnosno uverenja. Na nama je izbor. Nekad je lakše kriviti druge i svet za sopstveni život, ali dugoročno, takvo mišljenje ne doprinosi da se osećamo vrednim i voljenim.

Ljubav prema sebi ne isključuje ljubav prema drugome.

Ljubav prema sebi je odnos. To je razlog zbog kojeg nikada ne treba da prestanemo da pokazujemo sebi da volimo sebe.

 

Tijana Turudić