samoljublje

Da li volite sebe?!

Pred vama je osam tvrdnji koje mogu da svedoče o tome da vi ne volite sebe. – Neprihvatanje sopstvenog imena. – Kontinuirano nezadovoljstvo sopstvenim izgledom. – Stav da su svi drugi vredniji od vas. – Stavljanje tuđeg zadovoljstva na prvo mesto. – Zanemarivanje nege sopstvenog tela. – Nerazumevanje sopstvenih “loših” izbora i odluka. – Autodestruktivno ponašanje prema sebi. – Visoko rizično ponašanje. Napomena: Ovo su samo neke od mogućih tvrdnji […]

Više