samoljublje

Da li volite sebe?!

Ljubav prema sebi je jedina ljubav koja nam može garantovati ljubav drugih. Ljubav prema sebi nije bila do sada ni u jednom udžbeniku, niti se postavljalo pitanje – “Da li voliš sebe?”. Često smo pitani kao mali “koga više volimo?” ili “sa kim bismo radije bili?”, i slična pitanja, koja su uključivala odnos prema drugome, ljubav prema drugome, a ne i ljubav i odnos prema sebi. U današnje vreme ljubav […]

Više