volite se

Pun Mjesec u Lavu (utjecaj do početka marta 2022.) – Ljubav i emocije

Medicina će reći da je uzrok ovakvih stanja emocionalni poremećaj učenja, neka trauma ili neurološki poremećaj. Astrologija će reći da im nedostaje vodenog elementa u karti ili ga pak imaju previše, pa su ostali blokirani uslijed traume. Bez obzira na to sve, ovo zapravo nije ni važno jer je krajnji rezultat isti. Ono što nas znak Lava uči jest voljeti sebe i ne dopuštati da nas takvi pojedinci uzdrmaju bez […]

Više

Životni obrazac – brak

Ako je brak popraćen sa potomcima, onda je tu uspjeh bespredmetan. Nije bitno kakav je brak i što se u njemu događa, bitno je da se uplovi u tu bajku, koja često je sve samo ne bajka. Žene su sklonije traženjem te nekakve muške zaštite i stvaranju obitelji. One više prate obrasce po kojima su živjele njihove bake, majke, i tako dalje. No, vremena su se promijenila i vrijeme je […]

Više

LJUBAV SPAJA LJUDE

Ljubav spaja srodne duše da bi odradile zajedničku misiju na istom putu sudbine. Sam put može biti kratak ili dug, vječan, ili završiti samo na jednom susretu, ali koji ostaje u sjećanju vječnosti. Virtualni ili realni susreti, platonske emocije, karmički susreti, svi oni mogu se desiti samo u trenutku, ali mogu promijeniti život. Uz pomoć anđela duše prepoznaju i osjećaju svoj zajednički put, ali se moraju i osloboditi zemaljskih ograničenja […]

Više

Da li volite sebe?!

Pred vama je osam tvrdnji koje mogu da svedoče o tome da vi ne volite sebe. – Neprihvatanje sopstvenog imena. – Kontinuirano nezadovoljstvo sopstvenim izgledom. – Stav da su svi drugi vredniji od vas. – Stavljanje tuđeg zadovoljstva na prvo mesto. – Zanemarivanje nege sopstvenog tela. – Nerazumevanje sopstvenih “loših” izbora i odluka. – Autodestruktivno ponašanje prema sebi. – Visoko rizično ponašanje. Napomena: Ovo su samo neke od mogućih tvrdnji […]

Više

alt

LJUBAV – VOLIM SE!

Samim tim prizvati ćete u svoj svakodnevni život situacije, ljude, događaje, stvari koje će vam omogućiti da to naučite, da shvatite tko ste i još se pri tom jako zavolite. Zatim, kada god vam um počne servirati razloge zašto to nema smisla, vi samo ponavljajte vrlo jasno rečenicu unutar sebe – ‘Spremna/spreman sam upravo sada u potpunosti se probuditi, prihvatiti i zavoljeti!’ Nije toliko bitno da izgovarate upravo te riječi, […]

Više