alt

XENIJINA POEZIJA

Y         Druga nepoznata svemira. Ona je bila stdljiva, tajnovita i zanesena. Brižljivo je birala svoje snove i sumnjala u pravila. Letela je ne doživljenim strastima, gorela s’ kišama, izmišljala u nedogled svetove i tiho, sasvim tiho volela šume. Prepuna pitanja, ali ih nije ni postavljala, bila je nestrpljiva i nikad nije slušala ta započeta znanja. Uznemirena, pomalo tužna i nepomirena, ona nikada nije shvatala otupeli umor […]

Više

alt

JUPITER U BLIZANCIMA – “Misao spremna da poveruje!”

I nije više toliko bitno da se uklopiš u okolinu, nije više strašno biti drugačiji, važno je verovati, pratiti svoj san, do kraja sveta, nasmejan. I misao postaje široka, plemenita, optimistična, ona sad zna da ima izbora. Misao  je spremna da poveruje, da ako je i ikad bila skučena, zaglavljena u svakodnevnici, logici, sitnim proračunima, da postoji nešto više, da može da leti, da sanja, da diše. Da ne postoje […]

Više

alt

UNUTRAŠNJE DETE

I ne brini te, svima se to dešava. Pogledajte to dete ponovo. Saslusajte njegove želje, potrebe, negujte, utešite. Pođite sa njim kroz život, sada ga vi vodite i budite puni strpljenja, mudrosti, ljubavi… prema sebi. I ono će vam uzvratiti, ono se zna radovati, smejati, široko, ne usiljeno, ne hajno. Ono će vam verovati, vama, zivotu, drugima, čudima. Ono će vas voditi uvek sigurnim stazama, jer ono jedino u vama […]

Više

alt

Drugačiji pogled na astrologiju

Ona je u stvari tajna mapa čoveka iznutra, njegova priroda, njegova psihološka potreba, njegov put za postizanje punoće, jasnoće, ucelovljenja. Kako smo mi svi posebni, a ujedno svi jedno sa istog izvora, tako i astrološka karta samo to odražava, svako je poseban i svi smo jedno, izvan toga. Astrologija je poseban putokaz za svakog da se vrati do svoje punoce i jedinstvenih istina. Čovek mora da prepozna celog sebe, sve […]

Više