Postoji jedno dete,
istinski vaše i od Boga dato.
Naučite ga da voli, da se ne boji.
Blago, nežno, oprezno, smerno.

Zaronite u prošlost, sebe.. Setite se svoga deteta, deteta u sebi. Setite se njegove ljubavi, autentičnosti, istine. Setite se tog poverenja, radoznalosti, ushićenosti.

To je i dalje u vama, to ste vi, samo su vas ubedili da se mora odrasti. Stavili ste masku snage, dobrote, odlučnosti ili koju god ste izabrali ne bi li ispunili forme, norme, obrasce uspeha i lakše se prilagodili.

I ne brini te, svima se to dešava. Pogledajte to dete ponovo. Saslusajte njegove želje, potrebe, negujte, utešite. Pođite sa njim kroz život, sada ga vi vodite i budite puni strpljenja, mudrosti, ljubavi… prema sebi.

I ono će vam uzvratiti, ono se zna radovati, smejati, široko, ne usiljeno, ne hajno. Ono će vam verovati, vama, zivotu, drugima, čudima. Ono će vas voditi uvek sigurnim stazama, jer ono jedino u vama OSEĆA i zna šta je čistota, tajna sopstva i života.

Odbacite maske, odvažite se i odrastite ponovo do deteta!

 

Xenia Popov