NEDELJNA NUMEROLOŠKA ANALIZA (od 8. do 15. aprila)

Energije,  koje će vladati narednom sedmicom, biće unapređujuće i naročito naklonjene svima onima koji su kreativni, i čiji se posao odnosi na kreativnost. U načelu, sve će zavisiti od naših preduzetih akcija, aktivnosti, i ako to ne budu rutinski odrađeni poslovi, doneće određeni uspeh i zadovoljstvo. Svemu onome što želite da ostvarite u ovoj sedmici, pristupite samouvereno i zrelo. Aspekti su otvoreni i za rešavanje dugoročnih dogovora, i svih onih […]

Više

TAJNI BROJ

Kada izračunate svoj tajni broj, koji štiti samo vas, upišite ga na parčetu crvenog papira, savijte u mali trougao, i uvek nosite uz sebe u novčaniku. Možete ga izgravirati i na narukvici ili medaljonu, i tako ga nositi uz sebe. Tajni broj može biti jednocifren, dvocifren ili trocifren. Tajni broj se ne svodi na jednocifren, kao u drugim numerološkim analizama. Za analize, numerologija korespondira sa devet brojeva. Vrednosti za svaki […]

Više

NEDELJNA NUMEROLOŠKA ANALIZA (od 1. do 7. aprila)

Da saznate šta vas očekuje u ovoj sedmici i kakvi su vam aspekti, prvo izračunajte svoj broj bioritma. A da dobijete svoj bioritamski broj, saberite dan i mesec svog rođenja, svedite ga na prost broj, i dobićete broj svog bioritma. Globalno, godina 2016. je u broju 9, a četvrti mesec nosi broj 4. Aspekti za ovaj period se dobijaju računicom: godina na globalu + tekući mesec, vezano za bioritam = […]

Više