Brojevi se nalaze u svemu, i to u savršenim odnosima, pa se jezikom numerike može reći da i mi živimo u savršeno uređenom Univerzumu. Sve se više pažnje poklanja ovoj drevnoj veštini, jer preko rezultata kvantnih istraživanja, uviđa se da su brojevi moćne sile, koje i u svemiru i u našem svetu kreiraju gotovo sve.

Energije,  koje će vladati narednom sedmicom, biće unapređujuće i naročito naklonjene svima onima koji su kreativni, i čiji se posao odnosi na kreativnost. U načelu, sve će zavisiti od naših preduzetih akcija, aktivnosti, i ako to ne budu rutinski odrađeni poslovi, doneće određeni uspeh i zadovoljstvo. Svemu onome što želite da ostvarite u ovoj sedmici, pristupite samouvereno i zrelo.

Aspekti su otvoreni i za rešavanje dugoročnih dogovora, i svih onih situacija koje se nisu povoljno rešile do sada. Sedmica obiluje pokretačkom energijom, pa valja to i iskoristiti na najbolji način. Ne odstupajte od svojih namera, šanse će dolaziti u naletima, pa budite skoncentrisani da ih prepoznate i iskoristite.

Mnogima će se u ovoj sedmici život bukvalno promeniti, zbog nekih zbivanja na koje nisu ni računali. Ono što je najvažnije u ovoj sedmici jeste, da uz dobru organizaciju i sistematičan pristup poslovima ostvarujete željeno, i više od toga. Jasno definišite svaki svoj zahtev, naročito ukoliko je potrebno ozvaničiti dogovore ugovorima.

Po pitanju ljubavnih odnosa, iskoristite ovaj period i za promene koje su neophodne. Svi oni koji u vezama neguju poverenje i iskrenost, naredni period doneće mogućnost podizanja veze na viši nivo i konkretno obavezivanje.

Odustanite od bezrazložne ljubomore i prigovaranja. Oni parovi koji su došli do zaključka da više nema svrhe ostajati zajedno, neka to učine na najbezbolniji način, uz dogovore koji ne povređuju partnere. Sedmica pred vama može doneti i neke lepe nove susrete i poznanstva, koji će se transformisati u veze.

Po pitanju zdravlja, moguć je manji energetski pad, i onaj čuveni prolećni umor, uslovljen biometeorološkim promenama.

 

Nevena Đukić