U nekim razdobljima u životu, kada smo nesigurni i uznemireni, pribegavamo traženju pomoći da bi odblokirali energiju u zastoju, i tako došli do boljeg emotivnog i mentalnog stanja.

Greška je tražiti zaštite ili talismane od nepoznatih ljudi. Nikakve tuđe energije ne mogu da odblokiraju naše niti, niti da nas zaštite od sopstvenih energetskih disbalansa.

Svako od nas, prema svom datumu rođenja, ima svoj tajni broj koji svojom blagorodnom energijom uravnotežuje našu kontaminiranu.

Kada izračunate svoj tajni broj, koji štiti samo vas, upišite ga na parčetu crvenog papira, savijte u mali trougao, i uvek nosite uz sebe u novčaniku. Možete ga izgravirati i na narukvici ili medaljonu, i tako ga nositi uz sebe.

Tajni broj može biti jednocifren, dvocifren ili trocifren. Tajni broj se ne svodi na jednocifren, kao u drugim numerološkim analizama.

Za analize, numerologija korespondira sa devet brojeva.

Vrednosti za svaki broj su:

1 =2

2 = 3

3 = 6

4 = 10

5 = 15

6 = 21

7 = 28

8 = 36

9 = 45

 

Na primer – osoba je rođena: 30. 04. 1965.:

3 = 1+2+3 = 6

4 = 1+2+3+4= 10

1 = 1+1= 2

9 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9 = 45

6 = 1+2+3+4+5+6 = 21

501+2+3+4+5 = 15

Tajni broj ove osobe je:  99

 

Nevena Đukić