Svesno i nesvesno

POZNAJETE LI SAMI SEBE? NE.

E sad priču nastavljam na još jedan naš nevidljivi nivo, na razinu intelekta i uma. Koji nam je bitan i potreban, jer ništa što imamo nije nepotrebno niti je višak. Istina, u dužem periodu naše povijesti, intelekt (kao svjesni dio uma) je bio jako cijenjen i važnost mu je vremenom preko mjere napuhana, na štetu ostalih aspekata bića. Deviza “mislim, dakle postojim” i danas je mnogima biblija i vrhunac čovjekove […]

Više

Razrešavanje nesporazuma

Takođe, uključuje i kretanje u novim pravcima, kao i istraživanje različitih obrazaca ponašanja i iskustava. Svesna volja da se eksperimentiše sa različitim ponašanjima, koja sami iniciramo, osnova je procesa rasta. Osoba kroz samootkrivanje i podizanje svesnosti saznaje šta joj ogovara, a šta ne. “Cilj mi je da otkriješ povišenu svesnost kako kočiš svoje sposobnosti, da bi zadovoljio svoje potrebe, da rasteš kao osoba i ispuniš više svojih potencijala.” (Perls)   […]

Više