slušati

Kako slušati srcem i biti jedno s onima koje volimo?

Šta znači slušati sebe? Pa kao što je stvar sa ljubavlju prema sebi, koja mora biti neupitna, prva. Tako je isto i sa slušanjem! Prvo je potrebno slušati sebe konstantno. Slušanje sebe nije samo slušanje našeg internog dijaloga koji vodimo svaki dan. Slušanje sebe polazi od toga da primijetimo fizičku bol i njegujemo je. No moramo čuti i svoju duševnu bol i razgovarati s njom kao sa osobom. Pitati je […]

Više

SASLUŠATI…

U današnjoj svakodnevnici veoma je veliki izazov da budemo saslušani, da nas neko sasluša. Svako od nas želi da bude saslušan, da ga druga strana čuje. Svi ćemo se složiti da su nam drugi potrebni za rast, razvoj, uspeh. Mi smo društvena bića i teško je da možemo sami sve, da možemo sami uspeti. No, ponekad zaboravimo koliko je to važno, odlutamo i nismo prisutni u razgovoru sa drugima, zavedeni […]

Više