psiholog-master

Antisocijalna ličnost u ljubavi i radu

Karakteriše je neodgovornost bez unutrašnjeg regulatora moralnog i društvenog ponašanja.   Dominantna je potreba za momentalnim zadovoljenjem želja. Prisutan je nedostatak osećaja empatije kao i nepoštovanje i kršenje moralnih normi, agresivnost i destruktivnost.     Antisocijalnu ličnost prepoznajemo po sledećim karakteristikama:   – Nepoštovanje zakona, ponavljani prekršaji i kriminalno ponašanje. – Prevare u odnosima sa ljudima, manipulacije, laži i drugo. – Impulsivnost i neodgovornost. – Ponavljano vređanje i bezobzirnost prema […]

Više

Usmerivač psihe u ljubavi i radu – “Znam šta hoću, znam šta neću!”

Naša osećanja prema svemu u životu su mešavina pozitivnog i negativnog. Ukoliko ne pobegnemo od nečega, učimo da se sa tim oprečnim emocijama nosimo, a samim tim i opredelimo, donosimo odluke da idemo ka ili od nekoga ili nečega, sa punom svesnošću svih naših osećanja. Tada razvijamo sposobnost tolerancije na ambivalenciju, jačamo naš psihički usmerivač života.     Nepodnošenje suprotnosti   Kako svako opredeljenje u ljubavi i radu zahteva od […]

Više

Živeti u skladu sa sobom i drugima

Otkrivanje lične istine   Psihoterapija je proces samospoznaje, otkrivanje ličnih ograničenja i potencijala. Omogućava razotkrivanje nesvesnih sadržaja koji nas ometaju u životu i sputavaju autentičnost.   Pored toga vodi ka opštem unapređenju kvaliteta življenja uz podsticanje rasta i razvoja na svim životnim planovima. Možemo reći da je psihoterapija proces učenja o sebi, terapija razgovorom, koja vodi ka željenim promenama.   Kroz ovaj proces postepeno i ciljano se radi na rešavanju […]

Više

Trud se isplati – “Volja kao motor psihe”

“Želim, ali ne mogu, nemam volje. Imam puno ideja, ali nikako da ih ostvarim…”?   Volja je naša sposobnost da ulažemo kontinuirane napore u ostvarivanju razvojnih ciljeva. Zrela volja “kaže” –” Trud se isplati, ulažem napore, prihvatam izazove, razvijam se!”   Da bismo razumeli kako radi motor naše psihe – volja, za početak valja uvideti razliku između volje i želje. Želja našoj volji daje toplinu, imaginaciju, svežinu i punoću. Volja, […]

Više

BITI USPEŠAN

Uspeh je jedna od osnovnih ljudskih potreba i svaki čovek oseća želju za uspehom, u nekoj oblasti svog života. Istovremeno ogromna većina ljudi poseduje potrebni arsenal intelektualnih, iskustvenih i emotivnih činilaca da to realizuje, ali često toga nije svesna ili ne zna kako da sopstvene potencijale iskoristi.   Dakle,  puno ljudi teorijski zna šta treba da radi u životu, ali ne radi čak i ono praktično što zna da treba […]

Više

Histerični, histrionični poremećaj ličnosti

Teatralnost, dramatizacija i potreba da se skrene pažnja na sebe može biti prijatna i uzbudljiva, ali ponekad  je toliko izražena da postaje nepresušna potreba koja nikada nije zaista zadovoljena i koja stvara velike probleme.       Hysteria   Oboljenje pod nazivom Hysteria prvi su opisali Hipokrat i Galen. Naziv potiče od grčke reči hystera (materica), pa je samim tim i duga istorija povezivanja ovog pojma sa ženama. Prema njihovom […]

Više

Granični poremećaj ličnosti u ljubavi i radu

Granični poremećaj ličnosti predmet je brojnih neslaganja među istraživačima, od toga kako nastaje, kako se razvija, do pitanja može li se svrstati u poremećaje ličnosti ili adaptacije.   Ono što možemo reći je da populacija osoba granične organizacije ličnosti pate na jedan od socijalno najočiglednijih načina, dok njihovi odnosi izazivaju probleme ne samo njima već i onima sa kojima su u intimnijem kontaktu.     Granični poremećaj ličnosti (Borderline personality […]

Više

AGRESIVNOST I SAMOKONTROLA

Postavlja se pitanje zašto se neki ljudi ponašaju agresivno, a neki drugi ne?     Kako definisati agresiju?   Čuveni socijalni psiholog, Leonard Berkowitz, poznat po proučavanju agresivnog ponašanja kod ljudi istakao je da je glavni problem u definisanju agresije to što većina jezika ovaj termin koristi za označavanje različitih vrsta ponašanja. Kada ljudi kažu za nekoga da je agresivan to može značiti da povređuje druge ljude ili da se […]

Više

Izbegavajući tip ličnosti u ljubavi i radu

“Što je sigurno – sigurno je”   Izbegavajući tip ličnosti karakteriše stidljivost, osećaj straha u susretu sa novim, nepoznatim ljudima, na poslu, fakultetu ili bilo kojoj drugoj socijalnoj situaciji.   Druženja i izlasci, podjednako su neprijatni za njih, kao i ulazak u bilo koji novi odnos, ukoliko nemaju jake garancije da će biti potpuno prihvaćeni i nepovređeni, što život retko pruža.   Kako svaka nova situacija i novo poznanstvo nosi […]

Više

OPSESIVNO-KOMPULZIVNI POREMEĆAJ

Perfekcionizam, zaokupljenost detaljima i pravilima, tvrdoglavost i kontrola, neke su od osobina opsesivno-kompulzivnih osoba. Vode uređen život ispunjen pravilima, detaljima i disciplinom. Određeni uspešni ljudi bi mogli biti prototip ovakvog karaktera.   Opsesivno-kompulzivni poremećaj (OKP) spada u neurotske, anksiozne poremećaje, karakteriše ga trajna preplavljujuća strepnja i intenzivni, iracionalni strahovi.   OKP se razlikuje od drugih anksioznih poremećaja, kao što su fobije, panični napadi i slično, po neželjenim, ponavljajućim, prislilnim mislima-opsesijama. […]

Više