mundane kuće

RADOVANJA PLANETA

Merkur se raduje u prvoj kući u kojoj može imati značajan uticaj na intelekt i sposobnost da se izrazimo kroz elokvenciju. Mjesec, tradicionalni signifikator poruka, kurira i pisaca, raduje se upravo u trećoj kući, koja prirodno i vlada navedenim oblastima. Sunce, budući da je tradicionalno povezivano sa proroštvom, divinacijom i spoznajom istine, raduje se u devetoj kući, kući savjeta, divinacije, vođstva i religije. Malefik Saturn raduje se u 12. kući, […]

Više

Život u serijama

Kod određenih kuća povezanost sa planetom je direktna, a kod nekih opravdana. Na primer, Jupiter sam po sebi predstavlja znanja iz raznih oblasti i ljude koje ga poseduju, vezuje se za religiju i sveštena lica, a zbog svoje ekspanzivne prirode putovanjima dodaje simboliku daljine, te se na taj način poklapa sa IX kućom. Merkur je, kao inferiorna planeta, tradicionalno signifikator podređenosti, sluga, ali ujedno lopova, spletkaroša i ostalih “sitnih duša” […]

Više

alt

SNAGA MUNDANIH KUĆA

Iz ovoga možemo zaključiti da se Ibn Ezra držao dva osnovna principa: pozicija u odnosu na uglove i u odnosu na horizont, uz izuzetak VIII kuće. Iako nije istaknuto na šta se konkretno odnosi, vrlo sličan raspored vrednovanja možemo naći i u 47. aforizmu Centilokvijuma Hermesa Trismegistusa: “Prvi od uglova je Ascendent, drugi MC (Medium Coeli), treći sedma kuća, četvrti Imum Coeli. Od ostalih mesta, prva je jedanaesta, zatim ide […]

Više