Ivana Paunović

Antisocijalna ličnost u ljubavi i radu

Karakteriše je neodgovornost bez unutrašnjeg regulatora moralnog i društvenog ponašanja.   Dominantna je potreba za momentalnim zadovoljenjem želja. Prisutan je nedostatak osećaja empatije kao i nepoštovanje i kršenje moralnih normi, agresivnost i destruktivnost.     Antisocijalnu ličnost prepoznajemo po sledećim karakteristikama:   – Nepoštovanje zakona, ponavljani prekršaji i kriminalno ponašanje. – Prevare u odnosima sa ljudima, manipulacije, laži i drugo. – Impulsivnost i neodgovornost. – Ponavljano vređanje i bezobzirnost prema […]

Više

Usmerivač psihe u ljubavi i radu – “Znam šta hoću, znam šta neću!”

Naša osećanja prema svemu u životu su mešavina pozitivnog i negativnog. Ukoliko ne pobegnemo od nečega, učimo da se sa tim oprečnim emocijama nosimo, a samim tim i opredelimo, donosimo odluke da idemo ka ili od nekoga ili nečega, sa punom svesnošću svih naših osećanja. Tada razvijamo sposobnost tolerancije na ambivalenciju, jačamo naš psihički usmerivač života.     Nepodnošenje suprotnosti   Kako svako opredeljenje u ljubavi i radu zahteva od […]

Više

Živeti u skladu sa sobom i drugima

Otkrivanje lične istine   Psihoterapija je proces samospoznaje, otkrivanje ličnih ograničenja i potencijala. Omogućava razotkrivanje nesvesnih sadržaja koji nas ometaju u životu i sputavaju autentičnost.   Pored toga vodi ka opštem unapređenju kvaliteta življenja uz podsticanje rasta i razvoja na svim životnim planovima. Možemo reći da je psihoterapija proces učenja o sebi, terapija razgovorom, koja vodi ka željenim promenama.   Kroz ovaj proces postepeno i ciljano se radi na rešavanju […]

Više

Trud se isplati – “Volja kao motor psihe”

“Želim, ali ne mogu, nemam volje. Imam puno ideja, ali nikako da ih ostvarim…”?   Volja je naša sposobnost da ulažemo kontinuirane napore u ostvarivanju razvojnih ciljeva. Zrela volja “kaže” –” Trud se isplati, ulažem napore, prihvatam izazove, razvijam se!”   Da bismo razumeli kako radi motor naše psihe – volja, za početak valja uvideti razliku između volje i želje. Želja našoj volji daje toplinu, imaginaciju, svežinu i punoću. Volja, […]

Više

BITI USPEŠAN

Uspeh je jedna od osnovnih ljudskih potreba i svaki čovek oseća želju za uspehom, u nekoj oblasti svog života. Istovremeno ogromna većina ljudi poseduje potrebni arsenal intelektualnih, iskustvenih i emotivnih činilaca da to realizuje, ali često toga nije svesna ili ne zna kako da sopstvene potencijale iskoristi.   Dakle,  puno ljudi teorijski zna šta treba da radi u životu, ali ne radi čak i ono praktično što zna da treba […]

Više