Tajna intenzivne ljubavi

Diskusije na temu ljubavi i održavanja odnosa najčešće se bave pitanjem – kako biti voljen. Međutim, ređe se pitamo kako voleti i kako razviti svoju sposobnost za zrelu ljubav. Već time dobijamo odgovor na pitanje – šta nam pomaže da izgradimo i održimo vezu ili brak. Dakle, počnimo od sebe, bavimo se sobom i svojim sposobnostima, a ne samo, kako neretko srećemo, pitanjem kako da nas vole druge osobe.

Ukoliko se bavimo samo pitanjem kako biti voljen možemo krenuti u različitim pravcima, a suprotno od zrele ljubavi. Muška strategija se nekada usmerava isključivo ka izgradnji statusa u društvu, razvoj socijalne moći, bogatstva i “dobre” pozicije. Ova “ljubavna strategija” ima svoju publiku, ali termin zrela ljubav ne možemo za nju vezivati.

Sa druge strane žene mogu izabrati strategiju koja se isključivo vezuje za razvoj seksualne privlačnosti. A tu su i brojne druge taktike, a sve one proizilaze iz uverenja da se o ljubavi nema šta naučiti i da je jedino važno povećati svoju vrednost na “tržištu ljubavi”.

Zaljubljenost i ljubav

Zaljubiti se, za većinu ljudi je lako, zato nam se nekada učini da isto važi i za ljubav. Iako imamo puno dokaza da održavanje ljubavi ipak zahteva zalaganje i trud, mnogi veruju u “lakoću voljenja”.

Kada imamo problema na poslu, pitamo se – šta je uzrok tog neuspeha, kako to možemo popraviti, na čemu treba da radimo. A kada je ljubav u pitanju, retko kada postavimo ova pitanja, jer neuspeh u ljubavi obično vezujemo za neadekvatnost partnera.

Jedan od razloga zašto mnoge veze i brakovi opstaju leži upravo u tome što se partneri bave sobom i svojim odnosom. Trude se da primete svoje mane, da razumeju i razvijaju sebe i odnos. Usuđuju se i da potraže pomoć, kada je to potrebno.

Fizička privlačnost

Mnogi odnosi podstaknuti su seksualnom privlačnošću koju prati zaljubljenost. Uzbudljivo i poletno, ali, da bi zaljubljenost prerasla u ljubav pored seksualne privlačnosti moraju postojati i drugi elementi. Jedan sastojak, ma koliko bio važan, ne može činiti zrelu ljubav.

Za seksualno zadovoljstvo, takođe je potrebna i psihička bliskost. Zadovoljstvo je sačinjeno od fizičke privlačnosti i psihičke povezanosti. Na taj način kvalitet seksualnog odnosa ne mora opadati vremenom, štaviše, može da se povećava.

Da li će se vremenom bliskost i zadovoljstvo povećavati zavisi i od naših shvatanja. Različite faze možemo očekivati u svakoj vrsti privlačnosti, fizičkoj kao i onoj psihičkoj.

Održavanje ljubavi

Primećivati i vrednovati sve ono dobro u našem partneru važno je i povećava kvalitet odnosa. Međutim, ne treba da zaboravimo, naglašavati pozitivno ne znači da treba i ne primećivati nešto negativno.

Poštovanje, kao važan sastojak ljubavi, znači imati celovitu sliku osobe sa kojom smo, sa svim njenim vrlina i manama koje poseduje uz prevladavanje pozitivnog. Na taj način pokazujemo partneru da nam je važan i da ga poštujemo u celini.

Svakako da nam se ne može sve dopasti kod partera, ali to ne treba da nas spreči da damo sve od sebe za taj odnos.

Pomoć na putu ljubavi

Puno je stvari koje mogu da otežaju održavanje ljubavi, ali i onih koji nam u tome pomažu. Zajedničke aktivnosti i kvalitetno provedeno vreme začin je za svaki odnos.

Takođe, valja vrednovati i ono vreme i iskustvo koje proživljavamo bez direktnog uključivanja partnera. Važna je ta sigurnost i sloboda da se ponekad odvojimo, bavimo različitim stvarima, ali i uživamo u zajedničkom vremenu.

Napraviti meru ponekad nije lak posao. Biti siguran u sebe i u partnera je jedna od karakteristika koju za to treba da posedujemo.

Privrženost

Jedan od ključnih problema mnogih odnosa leži u različitom shvatanje nekih karakteristika koje su nam za ljubav potrebne.  Dobro je na ovu temu porazgovarati sa partnerom i preispitati se – šta za nas i partnera znači privrženost, uzajamnost i ljubav, kako bi je definisali, kako je primećujemo i merimo ?

Neretko ljubav definišemo kroz pritiskanje i oblikovanje partnera prema svojim potrebama, a ne kao rad na tome da podstaknemo sebe i partnera na rast i razvoj.

Kompromisi

Ljubavlju nazivamo mnoge odnose koji to zapravo nisu. Praviti kompromise nije isto što i stalno nekome ugađati. Biti blizak ne znači gušiti nekoga, stavljati ga pod svoju kontrolu ili biti u tuđoj vlasti. Poverenje se ne daje “na veresiju”, već se stiče.

U zreloj ljubavi partneri ne samo da ne gube sebe već i pronalaze svoje ja. Davanje koje znači primanje ne može bez iskrenosti i odsustva sebičnosti. Ne zaboravimo, uslov za zrelu ljubav je i zreo karakter.

Oni koji su u dovoljnoj meri razvili sposobnost za ljubav treba i dalje da se oko nje trude. Prihvatanje i istraživanje sebe i partnera, briga i posvećenost, poverenje i stabilnost, sve su to sastojci na kojim stalno valja raditi.

Važnost pravilne komunikacije

Dobra komunikacija jedan je od temelja svakog odnosa. Ukoliko želimo da radimo na razvoju komunikacije valjalo bi, za početak da ne gledamo partnera kao suparnika u nadmetanju nego kao saradnika sa kojim delimo isti cilj.

Umesto nadmetanja, dobro je vežbati aktivno slušanje koje će nam pomoći da saosećamo i razumemo. Takođe, potrebno je tražiti i uvežbavati nove načine za poboljšanje komunikacije.

Budite otvoreni, pažljivo slušajte i “ogledajte” svog partnera. Ogledanje podrazumeva da proverite da li ste dobro razumeli šta partner želi da vam prenese. I ako vam se čini da vam je nejasna poruka, pitajte, pojasnite, proverite. Na taj način vežbajte svoje razumevanje i usklađivanje sa partnerom umesto da pretpostavljate namere unapred.

Zrela ljubav

Umeće ljubavi podrazumeva zreo odabir partnera, realističan pogled na njega i celokupni odnos, rad na sebi, prihvatanje i razvoj svojih sposobnosti. Zrelu ljubav čini i razumevanje, prihvatanje, obzirnosti i briga za partnera.

Da bismo bili sposobni da zrelo volimo potrebno je da smo sposobni da partnera vidimo celovito sa svim vrlina i manama, da održimo stabilnu povezanost, da smo sposobni da mislimo razborito, da razumemo sebe i drugog. Jedan od izazova je i da tolerišemo oprečna osećanja prema drugoj osobi i sve frustracije sa kojima se u tom odnosu susrećemo.

Nemogućnost davanja i primanja ljubavi ukazuje da su neki naši potencijali zastali ili da se nisu u dovoljnoj meri razvili. Dobra vest je da se na njima može raditi uz uslov da smo spremni da svoje jačine prihvatimo koliko i svoje slabosti.

Na kraju potrebno je da imamo volje da zajednički napredujemo i gradimo odnos kakav želimo. Davanje ljubavi je uvek i primanje. Tada stvaramo nešto novo, celinu veću od zbira njenih delova.

 

Ivana Paunović