Ishod bilo koje fudbalske utakmice se može predvideti! 

Bilo bi dobro da ova rečenica postane sinonim za astrološke predikcije u fudbalu. Pre svega zato što je tačna. Postoje i drugi pristupi analizi jedne karte događaja. Ovde će biti pomenuti neki.

Recimo ono što se može svrstati u tradicionalne alate je predviđanje ishoda utakmice korišćenjem definicija Sabijskih simbola. Sabijski simboli opisuju svaki stepen zodijaka pojedinačno. Šta ovaj metod podrazumeva?

Analiziraju se stepeni na kojima si postavljeni vrhovi kuća, u ovom slučaju prve i sedme kuće, te stepen na kome se nalazi Mesec.

Vrhovi ove dve kuće se odnose naravno na fudbalske timove, a Mesec je nezaobilazan upravo jer govori o samom kvalitetu igre. Da budem iskren, stepen na kome se Mesec nalazi na astrološkoj karti događaja, fudbalske utakmice, nikada nisam posebno razmatrao, osim na svega nekoliko prvih astroloških pokušaja da predvidim ishod fudbalske utakmice korišćenjem Sabijskih simbola.

Ako koristite taj način prilikom predikcije ishoda utakmica, sigurno ćete doći u situaciju da po svom nahođenju ili razumevanju Sabijskih simbola određujete pobednika. A to nije nešto na šta jedan astrolog nema uticaja. Onog momenta kada ste i lično involvirani u tumačenje bilo koje astrološke karte, tog momenta ste zamenili mesta sa nekim ko je daleko iznad svih nas. Tada prestajete da budete, manje ili više, edukovani tumač simbola.

Šta je to što jeste problem kod ovog metoda predikcije, bar u predviđanju ishoda fudbalskih utakmica. Pre svega u načinu na koji su definicije napisane, što znači mogućnost različitog tumačenja sadržaja koji je bar za ove potrebe prilično maglovit. Drugo pitanje koje sledi je koji astrolog može bolje da predvidi ishod nekog meča.

Za ovu vrstu predikcija bi to značilo da nema sistema koji nezavisno funkcioniše i čijom primenom bilo ko da ga koristi, mora doći do istog rezultata. Kada postoji sistem pitanje je samo ko više zna o sistemu, a to je već nešto drugo.

Ovo me je podsetilo na jedan tekst u kome doslovno piše ovo: “Svi znamo da astrologija nije nauka u klasičnom smislu reči upravo zato što ne ispunjava uslove zvanične definicije nauke – da se isti rezultat mora dobiti pod istim laboratorijskim uslovima, odnosno da se iz celog procesa ne može izbaciti faktor čovek.”

Pa dobro. Osim predviđanja ishoda na fudbalskim utakmicama po raznim fudbalskim avlijama zaista sam bio vođen idejom da upravo u knjizi “Astrološka predviđanja sportskih rezultata, dokažem da se i pod laboratorijskim uslovima postižu isti rezultati.

Jeste svaki trenutak različit, ali ćete uvek pokisnuti ako šetate po kiši. Pod istim uslovima. Upravo postojanje Tabele raspona (prvoj i jedinoj u astrologiji), koju možete naći u knjizi “Astrološko predviđanje sportskih rezultata”, potvrđujem da se u tim okvirima, pod precizno definisanim okolnostima, takođe pobrojanim u knjizi, postižu definisani ishodi.

Šta je to što je konačno eliminisano, bar u ovom delu astrologije? Eliminisan je taj večiti razlog, toliko problematičan, a to je faktor čovek. Ovde sada može doći do greške samo krajnjom nepažnjom odnosno potpuno identičnom onoj prilikom poštovanja ili bolje rečeno nepoštovanja ‘laboratorijskih uslova’.

Sabijske simbole preporučujem da proba svako ko je zainteresovan za predikcije u sportu. Rezultati su zanimljivi, nikako konačni, ali ono što hrabri je da kada pored vrednosti za određeni ishod u Tabeli raspona imate i definiciju prema Sabijskim simbolima, koja takođe ukazuje na isti ishod utakmice, dileme više nema.

Ako se pokazatelji razlikuju, odbaciti rezultat po Sabijskim simbolima.

 

Branislav Petrović