može se predvideti

alt

Sabijski simboli u sportskoj astrologiji

Pre svega zato što je tačna. Postoje i drugi pristupi analizi jedne karte događaja. Ovde će biti pomenuti neki.   Recimo ono što se može svrstati u tradicionalne alate je predviđanje ishoda utakmice korišćenjem definicija Sabijskih simbola. Sabijski simboli opisuju svaki stepen zodijaka pojedinačno. Šta ovaj metod podrazumeva? Analiziraju se stepeni na kojima si postavljeni vrhovi kuća, u ovom slučaju prve i sedme kuće, te stepen na kome se nalazi […]

Više