Mlad Mesec je 5. septembra u 13,37 sati na 13 stepenu u Devici. U sekstilu je sa Jupiterom u Raku, u izlazećem trigonu sa Plutonom u Jarcu i u inkonjukciji sa Uranom u Ovnu.

Ovoga puta Mlad Mesec je u pretežno dobrim aspektima, koji će onima koji imaju planete, na oko 13 stepena (nekoliko stepeni pre i posle) u zemljanim i vodenim znacima, doneti priliku da nešto menjaju, uvode promene i novine u svoj život.

Promene koje će nastupiti, a koje Devica podržava, odnose se pre svega na rad, posao, svakodnevne aktivnosti, kao i na usluge drugima, ishranu, higijenu, lečenje i usvršavanje.

Već je od 6. septembra povoljno vreme da započnete sa novim poslom ili aktivnostima, ali i sa novim načinom lečenja ili novinama u načinu zarade, ishrane, a sve zavisno u kojoj kući u natalu vam je mlad Mesec u Devici. Danas učinite sve pripreme za to.

Pre nego što počnete sa konkretnim promenama, jer mlad Mesec u Devici podstiče na promene koje su praktične i realne, posebno sada kada je i Merkur u svom znaku (u sedištu). Dobro je da vizualizujte, stvorite slike u glavi o tome kakve promene želite, uz sve one detalje i finese, a koje su specifične za Devicu.

Zamislite, osmislite, a onda možete to i da zapišete, napravite plan, a najbolje je da sutra krenete sa realizacijom toga. Podršku planeta će imati mnogi, jer Jupiter u Raku u sekstilu sa mladim Mesecom u Devici, donosi mogućnost da sve lakše ostvarite, ukoliko se potrudite i angažujete se na tome.

Pratite kakve će se mogućnosti pojaviti ovih dana, pa nastojte da ih realizujete. Posebno krenite sa promenama 06. septembra, između 11 i 15 sati, dok je Mesec u Devici u konjukciji sa Merkurom, što će doneti mogućnost kontakta, komunikacije, ali i informacija koje se mogu pojaviti i omogućiti da prevagne razum, logika i da se realno i promišljeno donose odluke.

Novi poslovi koji se u ovom periodu započinju mogu biti i sezonski, vezani za branje voća, povrća i slično. Dobro je vreme i za poslove koji su vezani za medicinu, lečenje, farmaciju, kozmetiku, kao i za prosvetu i za neka tehnička zanimanja, koja podrazumevaju preciznost i detalje. Isto tako, period poguduje i za uslužne delatnosti, kao i poslove vezane za ishranu, posebno za zdravu hranu, higijenu, čistoću, oblačenje i tako dalje.

Nekima će ovo doneti velike promene odnosno pozitivne transformaciju postojećeg stanja, bilo da je reč o zdravlju ili poslu, jer je mlad Mesec u trigonu sa Plutonom u Jarcu.

Ove promene mogu doneti i pojačani nemir, napetost, nervozu i osećaj neizvesnosti, jer je Mesec u Devici u inkonjukciji sa Uranom u Ovnu. Zbg tog je dobro raditi na opuštanju, oslobađanju od nemira na način koji vrama odgovara.

Dobro je da od sutra započnete i sa promenama u načinu ishrane, ako to želite, jer će rezultati biti vidljivi. Može tako doći do poboljšanje zdravlja ili izgleda, ukoliko krenete na dijetu, za koju je povoljno vrijeme.

U narednom periodu, veoma je bitno da se sami angažujte i radite na popravljanju postojećeg stanja. Biće i više analiziranja, težnje ka savršenstvu, sklonosti ka zamerkama, kritici koja prozlazi iz te potrebe za savršenim. Nastojte da se tome oduprete, da budete realni, jer puno cepidlačenja, zamerki i kritika može nepovoljno da deluje na odnose sa drugima u ovom periodu.

Ovo je dobar period da pomognete sebi i drugima, ukoliko se usmerite i osmislite kako ćete to činiti.

 

Svetlana Milenković-Filipović