Vreme novih aktivnosti

Mesec u Devici – “Vreme novih aktivnosti, poslova i novog načina lečenja”

Ovoga puta Mlad Mesec je u pretežno dobrim aspektima, koji će onima koji imaju planete, na oko 13 stepena (nekoliko stepeni pre i posle) u zemljanim i vodenim znacima, doneti priliku da nešto menjaju, uvode promene i novine u svoj život.   Promene koje će nastupiti, a koje Devica podržava, odnose se pre svega na rad, posao, svakodnevne aktivnosti, kao i na usluge drugima, ishranu, higijenu, lečenje i usvršavanje.   […]

Više