Ideja da brojevi u svakom imenu utiču i na sudbinu samo je mali aspekt numerologije, okultne umjetnosti koja je u prošlosti fascinirala mnoge poznate svjetske ličnosti.

Jedan od njih bio je i Albreht Direr (Albrecht Durer), glasoviti umjetnik iz 16. stoljeća, možda najveći graver svih vremena. On je smatrao da se numerološke tehnike mogu koristiti kako bi se izazvale promjene raspoloženja – uklanjanje, na primjer, akutne depresije, psihološke konfuzije, melanholije…

Povezano sa time Direr je konstruisao “magični kvadrat” – 16 odvojenih brojeva, u četiri reda po četiri broja, čiji zbirovi, bilo da se računaju vodoravno, uspravno ili dijagonalno – daju isti broj –  34.

Evo tog “magičnog kvadrata”:

    4   14   15    1
    9     7    6   12
    5   11   10    8
  16     2    3   13

I dvije dijagonale:

16 + 11 + 6 + 1 = 34

i

13 + 10 + 7 + 4 = 34.

Sa stanovišta numerologije činjenica da svi redovi u kvadratu, plus dvije dijagonale, daju zbir 34, nije jedina podudarnost. Jer, 16 brojki u kvadratu daje zbir 136.

Ukoliko taj broj uprostimo (1 + 3 + 6 = 10), i dalje (1 + 0 = 1), dobijamo – JEDINICU – broj “savršene sreće” i “ličnog integriteta”.

Zbir četiri horizontalna, četiri okomita i dva dijagonalna reda, iznosi 340, pa ako ga uprostimo dobijamo – SEDMICU – broj za koji se od pamtivijeka vjeruje da posjeduje magična svojstva!

“Magični kvadrat” koji smo analizirali, numerolozi nazivaju i “magični Jupiterov kvadrat”, a on prema vjerovanjima zraci sreću, prosperitet, dug život i bogatstvo, a njegovo prisustvo u prostoriji pozitivno utiče na osobe sklone depresivnim stanjima.

Postoji još jedan “magični kvadrat”:

  4    9    2
  3    5    7
  8    1    6

Za njega Direr smatra da ima čudesnu moć spuštanja ‘na zemlju’ onog koji pati od – manijakalne egzaltacije!

U sklopu ovog teksta neophodno je pomenuti i magični – “Venerin kvadrat”, koji također, prema vjerovanjima numerologa, zrači čudesnim moćima.

  22    47    16    41     10    35     4
    5    23    48    17     42    11   29
  30      6    24    49     18    36   12
  13    31      7    25     43    19   37
  38    14    32      1     26    44   20
  21    39      8    33      2     27   45
  46    15    40     9      34     3    28

Ako želite da napravite astrološko-numerološki eksperiment u kojem ćete provjeriti uticaj Jupitera, koji donosi prosperitet i sreću, ili Venere, koja donosi ljubav, ugravirajte njihove magične kvadrate na prsten koji nosite, privjesak ili narukvicu. Ili ih možete, jednostavno, nacrtati i staviti na zid u vašoj sobi ili ih nositi u svom novčaniku.

 

Minja Jasmina