Magični kvadrati

alt

MAGIČNI KVADRATI

Sa stanovišta numerologije činjenica da svi redovi u kvadratu, plus dvije dijagonale, daju zbir 34, nije jedina podudarnost. Jer, 16 brojki u kvadratu daje zbir 136. Ukoliko taj broj uprostimo (1 + 3 + 6 = 10), i dalje (1 + 0 = 1), dobijamo – JEDINICU – broj “savršene sreće” i “ličnog integriteta”. Zbir četiri horizontalna, četiri okomita i dva dijagonalna reda, iznosi 340, pa ako ga uprostimo dobijamo […]

Više