NUMEROLOŠKA KARTA – mesto je zapisa važnih modela životnih aspekata i iskustava jedne osobe, otkrivenih i interpretiranih kroz tumačenje njenih brojeva. Ona je mesto na kome se svi aspekti postavljaju zajedno i čine preglednu celinu, koja daje mogućnost sagledavanja međusobne povezanosti.

Numerološka karta, takođe, sadrži jezik brojeva rođenog imena i prezimena, njenih samoglasnika, suglasnika i datuma rođenja. Isto tako, sadrži sekcije za vrhunce, izazove, lične godine i lične mesece, i tako dalje. Najzad, numerološka karta predstavlja i “zapis” vanih ličnih događaja preko kojih će se steći nova životna iskustva…

ROĐENO IME I PREZIME – SVRHA – MISIJA ŽIVOTA

TABLICA GENETIKE

ŽELJE SRCA

NAŠA LIČNOST KAO FIZIČKA POJAVA

KAMEN TEMELJAC NAŠE LIČNOSTI

BROJ INTUICIJE

BROJ INICIJALA

LIČNI BROJ – ŽIVOTNI PUT – SUDBINA

BROJ MOĆI CILJA

CIKLUSI RASTA

VRHUNAC

IZAZOVI

ČETIRI ŽIVOTNA CIKLUSA

LIČNA GODINA

LIČNI MESECI

LIČNI DANI

U dubini svog srca, svako od nas zna istinu o sebi i ona je najveći izvor autoriteta, a brojevi samo treba da nas snabdeju nitima koje ‘boje’ i povezuju u ono što jesmo. Mi znamo da imamo potencijale i sposobnosti unutar nas samih da budemo kreativniji i produktivniji nego što jesmo. Svi smo višestrane ličnosti.

Mi smo svoja – Misija, svoja – Svrha, svoji – Izazovi, svoje – Želje srca. Konačno, mi smo svoja – Ličnost!

Mi smo ono što mislimo, osećamo, ono što nosimo na sebi, gde radimo, što učimo i, zapravo, mi smo mnogo više od toga!

Numerološka karta nam daje smernice o našim potencijalima, za sva životna iskustva, i pomaže pri donošenju bitnih odluka. Trebamo se uskladiti sa stvarima koje nam “prirodno odgovaraju”, umesto da svoj život podešavamo prema modelu koji smo zamislili da je pravi.

Model broja na numerološkoj karti može se pojaviti kao poricanje odnosno demantovanje, jer u životu uvek postoji slobodan izbor. To se može objasniti karmičkim delovanjem u prošlom životu ili strepnjama i strahovima od izražavanja unutrašnjih sposobnosti.

Represivno i dominantno okruženje, koje nameće neprirodan razvoj, takođe, je jedan od razloga za negativan izraz i poricanje. Saznanjem vrednosti brojeva, prepoznaju se ili upoznaju unutrašnji kvaliteti i potencijali, koje je određena osoba možda propustila da razvije i realizuje.

Numerološka karta može pokazati na kom se mestu nalaze izrazi poricanja. Upotrebite ovu ‘nit’ da izazovete svoj sistem uverenja o sebi… Putem svog – ličnog broja, upoznajte svoju istinsku prirodu.

LIČNI BROJ – izračunava se kada se bioritamskom broju doda generacijski broj.

Na primjer:  Neko je rođen 3. 12. 1962. godine.

Tada je:

Dan rođenja:  3

Bioritamski broj:  3 + 12 = 15 = 1 + 5 = 6  (dan + mesec)

Generacijski broj:  1 + 9 + 6 + 2 = 18 = 1 + 8 = 9

LIČNI BROJ: bioritamski + generacijski = 6 + 9 = 15 = 1 + 5 = 6

LIČNI BROJ  – 1  –  JEDAN

Sve u prirodi, svetu i životu počinje brojem jedan. Zato on predstavlja univerzalni broj svega, a time i samog sistema brojeva. Simbolizuje osobine izrazite individualnosti, stvaralačkih stremljenja i pozitivnih opredeljenja prema svetu i ljudima.

Osobe sa ovim brojem poseduju osećaj samosvojnosti, zbog čega su nekad sklone dominantnoj poziciji u odnosu sa drugim ljudima. Teže da složene životne situacije rešavaju na svoj originalni način. Prema svetu i ljudima odnose se hrabro, čak i odvažno, zbog čega se rado odazivaju izazovima nepoznatog. Spremne su da preuzmu ulogu vođe, koji zna tačno šta hoće i bez obzira na prepreke streme ka odabranom cilju.

Stalo im je do ugleda i poštovanja u porodičnom i poslovnom okruženju. Jedinica je bogati arsenal invencija. Preterana ambicija nije im na korist, jer u slučaju neuspeha na nekom od životnih planova mogu postati razdražljivi i neurotični. Ipak, eventualni neuspesi remete psihološku ravnotežu za kraće vreme.

Za osobe koje uspevaju, veoma je važno da kontrolišu svoje težnje za dominacijom, kako bi obuzdale eventualnu agresivnost i aroganciju prema okolini. Treba da racionalno procene domet svojih potencijala u odnosu na brojne izazove njihovog životnog puta. Kada dosegnu željene ciljeve njihov egocentrizam biva obojen notom šarma, zbog čega postaju simpatični.

Muževan, inventivan, hrabar, ambiciozan, organizovan, lider, preteča, samopouzdan, usredsređen, originalan, istraživač, takmičar, snažne volje, snalažljiv, samosvojan.

Vladajuća planeta – Sunce.

LIČNI BROJ  –  2  –  DVA

Broj dva simbolizuje dualizam, životni princip dvojnosti ili udvojenosti. Prijemčiva, osećajna, prilagodljiva i osetljiva dvojka, lako se integriše sa individualno snažnom i dominantnom jedinicom.

Osobe broja dva su maštovite, umetnički obdarene i pomalo romantične prirode, koje teže skladnim odnosima sa ljudima u okruženju i svetom uopšte. Poseduju naglašen smisao za partnerstvo i zato su neka vrsta “spiritus movensa”, kada nastupaju u ekipnom i timskom radu i delovanju. Mogu biti odlični saradnici i drugovi od poverenja u međuljudskim i poslovnim odnosima.

Nedostaje im višak energije za aktiviranje idejne inventivnosti i njene realizacije u spoljnom okruženju. Ovaj nedostatak dvojka kompenzuje svojim mentalno-emotivnim kvalitetima i ima sposobnost da se na suptilno pozitivan način upliće u brojne ljudske interakcije.

Preterana osetljivost, prijemčivost i razumevanje osoba u okruženju može izazvati povišen altruizam, ponekad do samoporicanja. Zato je neophodno da dvojka ove pozitivne i korisne osobine po svet i ljude u okruženju ograniči. Mora biti svesna svoje prenaglašenosti u realizaciji združenih ideja sa svojim partnerima, kao i povremene pritajene kolebljivosti u preduzimanju konkretnih akcija.

Uravnotežena, diplomata, ženstvena, prilagodljiva, ritmična, plemenita, skladna, prijemčiva, obzirna, druželjubiva, miroljubiva, ljubazna, misaona, fleksibilna, sklona saradnji…

Vladajuća planeta – Mesec.

LIČNI BROJ  –  3  –  TRI

Broj nedokučive tajne moći. Utrojeno božanstvo, vladar vidljivih materijalnih i nevidljivih duhovnih svetova. Demijurg neiscrpne životne energije. Početak, sredina i svršetak svega. Prošlost, sadašnjost i budućnost u tački spajanja.

Osobe broja tri su obdarene stvaralačkim intelektom, snagom volje i izrazitom ambicijom ustremljenom na visoke i počasne pozicije u političkom zivotu, armijskoj hijerarhiji i drugim društvenim delatnostima i profesijama.

Za ove sobe su u društvu rezervisana mesta “od poverenja i odgovornosti”, sa kojih realizuju svoje upravljačke i komandne sposobnosti da bi sebi pribavili blistavi oreol “autoriteta bez premca”.

Pronicljiv, samoizražajan i stvaralački intelekt, usmerana snaga volje, savesnost i odgovornost su neosporno osobine broja tri. Zrače životnim optimizmom, pozitivno su orjentisane prema svetu i ljudima.

Društvena, stvaralačka, samoizražajna, telentovana za umetnost, šarmantna, duhovita-dosetljiva, srećna, vesela, spontana, rečita, optimista, entuzijasta, prilagodljiva, osetljiva.

Vladajuća planeta – Jupiter.

LIČNI BROJ  –  4  –  ČETIRI

Ovo je broj koji simboliše “temelj-fondaciju”, skver, radnik, stvaraoc materijalnih vrednosti. On je stub porodice, uže i šire društvene zajednice. Nosi atribute temeljnosti, naporan i istrajan neimarski rad kao faktor integriteta, odnosno živo vezivno tkivo u oblastima materijalnog stvaralaštva i discipline.

Revnostan i uporan umni i graditeljski rad na konstruisanju neutemeljenih fizičkih objekata poput supersoničnih aviona, svemirskih raketa i nuklearnih podmornica – tehničko – elektronskih čuda koje su obeležile dvadeseti vek.

Osobe ovog broja pored karakterne čvrstine, napornog materijalnog stvaranja i izgaranja u radu imaju jak osećaj ljudske časti i dostojanstva, kao i razumevanje za potrebe drugih ljudi. Nisu vizionari, nego su graditelji. Njihovi kvaliteti da istraju i uspeju pretvaraju vizije drugih ljudi u stvari.

Struktuiran, praktičan, izdržljiv, radnik, organizovan, koncentrisan, privržen, istinoljubiv, prijatelj, neimar, čuvaran, pragmatičan, od poverenja, žilav, nepopustljiv…

Vladajuća planeta – Saturn.

LIČNI BROJ – 5  –  PET

Osobe ovog broja imaju privilegiju suficita lične samostalnosti i nezavisnosti od drugih ljudi. Zato se njihov životni put rasprostire na sve četiri strane sveta, slobodno kretanje i prolaz preko granica mnogih zemalja.

Životni put ispunjen interesantnim doživljajima, kretanjem i promenama koje donose uzbuđenje. “Rođeni putnik” sa izoštrenim čulima za prijem i upijanje svih lepota sveta. Neumoran istraživač nepoznatih predela, ljudi i nacija zaokupljen spoznajom njihovih kultura, običaja i predela.

Svestrana ličnost, mobilna i dinamična u svom nastojanju da dosegne i isproba čari slobode, u pozitivnom smislu te reči. Brzo donosi odluke jer svaku promenu smatra korisnom za širenje svojih potencijala u areni slobode. Često svoje akcije započinje impulsivno, nastojeći da postigne njihov efektan svršetak. Skloni izbegavanju poslova koji zahtevaju dug, istrajan rad i disciplinu.

Vlasnici su samo njima svojstvenog psihofizičkog imuniteta, pa zato iz kratkotrajnih kriza izlaze brzo oporavljeni i vraćaju se u životnu arenu tražeći nove uzbudljive izazove. Preteran lov na uzbuđenja i neumorno sakupljanje utisaka i iskustava mogu izazvati kratkotrajne depresije.

Višestrani, prilagodljivi, uzbudljivi, neobični, slobodni, energični, harizmatični, aktivni, skloni promenama, brzi, iskusni, osetljivi, avanturisti…

Vladajuća planeta – Merkur.

LIČNI BROJ  –  6  –  ŠEST

Broj ljubavi, braka, porodice i istine. Osobe ovog broja, u okviru njihove uže porodice, deluju ne samo kao brižni roditelji, već i kao učitelji-vaspitači, koji svoja znanja i iskustva prenose potomstvu. Spremne su da svoje dobre i korisne usluge pružaju, ne samo svojoj porodici, već i širem krugu rodbine.

One su tvorci porodičnih ugodnosti i sofisticirani pedagozi dečije nege i razvoja. U međuljudskim odnosima nastupaju i deluju sa pažnjom i razumevanjem, nastojeći da ostvare sklad i moguće prijateljstvo.

Poseduju istančan ukus za estetske doživljaje i smisao za umetničko izražavanje kroz muziku, ples i slikarstvo. Ako imaju veću imovinu ili finansijske potencijale mogu postati velike mecene umetnosti i kolekcionarstva. Mogu u sebi imati viziju boljeg i finijeg sveta te stremiti izgradnji društva u kome će kulturne i umetničke vrednosti biti korisne mnogim članovima zajednice.

Prijatelj, ljubazan, stvaralački, samoizražajan, širokogrud, kulturan, pouzdan, Samarićanin, moralan, sklon umetnosti, harizmatičan, skladan, srdačan…

Vladajuća planeta – Venera.

LIČNI BROJ  –  7  –  SEDAM

Intelekt, prosvetljena promisao i intuicija udruženi u nameri da proniknu kroz površinu pojavnih oblika života do njegovih tajnovitih i skrivenih dubinskih nivoa te da odgonetnu i razjasne suštinska pitanja ljudske egzistencije. Savez radoznalog i prosvećenog uma i intuicije, spoj naučne zamisli sa nagoveštajima i slutnjama za pomak granica saznanja ka skrivenim dimenzijama života i sveta.

Osobe broja sedam kao da su predodređene za naučna istraživanja, filozofske rasprave, darovane čulima za “onostrano-metafizičko” i analitično istraživanje svetskih religija. Njihova najveća inspiracija bila bi osvajanje tajni svemira i rado bi uskočili u astronautske skafandere. Urođeni smisao za originalne ideje, svesni materijalnih vrednosti prema kojima se odnose bezbrižno, ponekad nonšalantno.

Izraziti individualisti, obdareni smislom za umetnost i lepo, estete. Slavni kompozitori, književnici, poete,vajari i slikari… Poneki mogu razviti darove intuitivnosti do vidovitosti – prozorljivog viđenja života i sveta. Želja za fundamentalnim znanjima i perfekcionizam mogu prouzrokovati melanholije.

Istinoljubivi, analitični, skloni naučnom istraživanju, specijalisti, željni dokazivanja i fundamentalnih znanja, misoani, intuitivni, perfekcionisti, verni, mudri, učitelji, osetljivi…

Vladajuća planeta Uran.

LIČNI BROJ  –  8  –  OSAM

Znak broja osam sastavljen je od dva tangentna kruga koja manifestuju čovekovo prisustvo u dva sasvim različita sveta – fizičkom svetu materije i nevidljivom duhovnom svetu. Numerolozi ovaj broj tumače kao simbol neizbežne sudbine pojedinaca i naroda, ali i gospodarenje i vladanje spoljnim i unutrašnjim svetovima.

Osoba broja osam poseduje razvijenu i ciljno usmerenu intiligenciju koja podstaknuta snažnom duhovnom energijom i ambicijom može na javnoj društvenoj sceni odigrati važnu ulogu, značajnu za živote raznih društvenih grupa, nekad i čitavih naroda. Poseduju osećaj samosvojnosti i posebnosti njihovih života u odnosu na druge ljude. Njiihov životni put liči na eksluzivnu misiju koja se realizuje punim aktiviranjem i upotrebom karakternih potencijala u funkciji postizanja raznih ciljeva.

Osmica poseduje dve moći – striktnost u donošenju odluka i egzekutivnost u njihovom sprovođenju, izvršenju. Ostavlja utisak neospornog autoriteta, podobnog za uticajne političke funkcije, upravnika velike kompanije, direktora banke ili sopstvenog preduzeća. To su samopouzdane osobe sa dobrim organizatorskim sposobnostima.

Ponekad svoje ciljeve i dobre namere postižu i ostvaruju uz velike sopstvene žrtve. Duboka i snažna priroda kao i individualna snaga, omogućuju ovim osobama iskrenu pobožnost i veru.

Različit, upravnik, zna vrednosti, organizovan, uravnotežen, odlučan, ambiciozan, inteligentan, praktičan, egzekutivan, samopouzdan, realist, finansijer, progresivan, pravilno rasuđuje…

Vladajuća planeta – Mars.

LIČNI BROJ  –  9  –  DEVET

Broj devet je jedini broj koji ima sposobnost samoreprodukcije, jer pomnožen sa bilo kojim brojem, on ponovo reprodukuje sebe.

    9 x 2 = 18 = 1 + 8 = 9

Osobe ovog broja imaju spiritualne sposobnosti i altruističke sklonosti i nadahnutosti. One se mogu posvetiti humanitarnim delatnostima na dobrobit mnogih siromaha, bolesnika, uopšte ljudi sa hendikepom.

Njihova čovekoljubivost može se izraziti kroz lekarsku profesiju, donatorstvo, razne vrste pokroviteljstva, kao i naučno i umetničko stvaralaštvo u funkciji dobrobiti čovecanstva. Imaju sposobnost integracije u celinu, nesebično davanje, čovekoljublje i milosrđe.

Osobe broja devet mogu se integrisati u duhovnim zajednicama poput manastira i u molitvi i postu razvijati svoju duhovnu dimenziju. Treba da se čuvaju preterane osećajnosti, kao i da negativna iskustva svog života relativizuju, da bi se sačuvali od ozleda svoje ranjive duše. Ne treba previše da prinose sebe na žrtvenik radi koristi i dobrobiti drugim ljudima. To je pravi način da se održi psihička celina i ravnoteža, a izbegnu bolne duševne rane.

Altruisti, milosrdni, univerzalni, nedvosmisleni, skloni opraštanju, inspirisani, umetnički nadareni, dramatični, skoro savršeni, svesni pripadnosti svetu, sinergetični…

Vladajuće planete – Neptun i Pluton.

 

Minja Jasmina