po brojevima

alt

LIČNI BROJ (ŽIVOTNI PUT)

Numerološka karta, takođe, sadrži jezik brojeva rođenog imena i prezimena, njenih samoglasnika, suglasnika i datuma rođenja. Isto tako, sadrži sekcije za vrhunce, izazove, lične godine i lične mesece, i tako dalje. Najzad, numerološka karta predstavlja i “zapis” vanih ličnih događaja preko kojih će se steći nova životna iskustva… ROĐENO IME I PREZIME – SVRHA – MISIJA ŽIVOTA TABLICA GENETIKE ŽELJE SRCA NAŠA LIČNOST KAO FIZIČKA POJAVA KAMEN TEMELJAC NAŠE LIČNOSTI […]

Više