Ovo je jedan od metoda koji se takođe može koristiti u predviđanju sportskih rezultata. Međutim, pitanja kojima ćemo se baviti ovde jesu – da li je taj metod pre svega tačan i da li je nezavisan od uticaja “faktor čovek”?

Upravo u horarnoj astrologiji je ovaj faktor naglašen, rekao bih prenaglašen, a sama karta događaja ili horarnog pitanja se izrađuje prema trenutku kada je astrolog čuo i razumeo pitanje. Dakle, nije dovoljno da je pitanje upućeno astrologu.

Naravno, i ovaj metod sam imao prilike da proverim, i moram da konstatujem da bar u predviđanju ishoda fudbalskih utakmica nisam dobio konstantne rezultate. Mada, ovo što ću reći može izazvati polemiku, ipak mislim da je potrebno navesti i zašto smatram da je horarno pitanje, kao metod, neupotrebljiv u ovom domenu.

Moj stav je da svi elementi koji su neophodni za izradu astrološke karte, vezane za odigravanje jedne fudbalske utakmice, moraju biti apsolutno precizni i nezavisni. Autonomnost svih parametara, ne samo u astrološkim predikcijama, za mene je od suštinskog značaja, jer je to jedini način za dobijanje tačnih rezultata.

Kao što ste mogli da primetite, jedan od faktora koji bar u slučajevima horarnog pitanja nije precizan, jeste vreme, upravo trenutak u kojem se pitanje razmatra. Mogu da zamislim situaciju u kojoj astrolog nije razumeo pitača u vezi ishoda utakmice u kojoj igra njegov omiljeni tim.

Sledeći element koji nije utemeljen je ultimativno smeštanje pitačevog tima u jednu od kuća. Ni u ovom slučuju nema nezavisnog sistema rasporeda timova, već to zavisi od volje pitača. Sve ukupno, ovaj metod ima previše uslovljenosti ljudskog faktora i ja ga kao takvog ne preporučujem.

Uz sve to mislim da ne treba mnogo potencirati kreativnost astrologa, iz razloga što je rezultat pitanja apsolutno egzaktan. A rezultat može biti pobeda ili poraz. Ja bih još dodao da je egzaktan rezultat, za sada, i mogućnost predviđanja dva ishoda utakmice od ponuđena tri.

Navešću sada deo teksta koji sam pročitao na jednoj internet astrološkoj stranici vezanoj za horarnu astrologiju, gde se doslovce kaže sledeće: “Pitanje se postavlja samo jednom i ne može ponovo da se postavi, izuzetak je ako se situacija dovoljno promenila.”

Ovde moram da ukažem na deo u knjizi “Astrološko predviđanje sportskih rezultata” koji govori o predikcijama za sve utakmice druge lige Francuske, koje su odigrane u istom danu i u isto vreme. Cilj je bio dokazati kroz predikciju, a ne kroz tumačenje, da je apsolutno moguće dati predviđanje za ishod svih utakmica koje se igraju na jednom mestu, u istom danu i u isto vreme, što horarni metod nikako ne može.

Ova predikcija je data samo pokazno, a isti rezultat se može postići i u predikcijama za utakmice nekih drugih liga, pod uslovom da se sa sigurnošću mogu odrediti vladari kuća za suprotstavljene timove. Ovo takođe znači da postavljanje horarnog pitanja mora da prati pravilo da se ne može postaviti više pitanja u jednom trenutku, a da korišćenjem mog metoda možete predvideti koliko hoćete sportskih dogadjaja.

U slučaju predikcija za fudbalske utakmice, za vreme za koje se izrađuje karta događaja, uzima se objavljeno vreme početka utakmice, a ne vreme ‘kada nam je to palo na pamet’.

Opet, ako sledimo logiku, ja bih se zapitao iz kog razloga uopšte to mora ili bi trebalo da bude horarno pitanje, kada je potpuno jasno da se na osnovu tabele reflektovane svetlosti (prezentovana u knjizi), prema kojoj ćemo odrediti koji tim ima koju planetu za svog vladara, kao i uz poštovanje pravila koja su data u knjizi “Astrološko predviđanje sportskih rezultata”, može nepogrešivo odrediti ishod jedne fudbalske utakmice.

Horarna karta događaja

Ako bih nadmašio sebe u prezentovanju stručnosti, za horarnu kartu događaja bih mogao da kažem – potpuno legitiman način izrade astrološke karte. Zvuči prilično daleko od tradicionalnog.

Ovaj element bi trebalo koristiti zato što je logičan i tačan. Logičan jeste, jer se odnosi na prikaz jednog trenutka na jednom mestu, i tu nema ničeg nedorečenog i maglovitog, ili, ne daj Bože, magijskog.

Unos svih detalja neophodnih za izradu jedne ovakve karte je potpuno proveriv i nezavistan je od bilo čijeg ličnog stava. Dakle, ovde je reč o elementu za davanje tačne predikcije ishoda utakmica, a ne o metodu.

Ovaj element je uključen u metod koji je objašnjen u knjizi “Astrološko predviđanje sportskih rezultata”. Od ostalih elemenata koji se koriste u okviru metoda, a koje nema razloga posebno objašnjavati su Geocentrični raspored planeta i Regiomontanus sistem kuća.

Za Geocentrični raspored planeta zato što je to čovekov pogled na svet i na planete koje ga okružuju, ukratko interaktivni odnos čoveka i univerzuma, a Regiomontanus sistem kuća ne samo zato što daje konstantne rezultate prilikom analize astrološke karte događaja, što apsolutno ne znači da neki drugi sistem nije precizan, već i zato što predstavlja podelu neba onako kako bismo to učinili golim okom, a to je jedan savršeno prirodan detalj, koliko god bio nesavršen.

 

Branislav Petrović