Horarno otkrivanje sporta

alt

Horarno otkrivanje sporta

Upravo u horarnoj astrologiji je ovaj faktor naglašen, rekao bih prenaglašen, a sama karta događaja ili horarnog pitanja se izrađuje prema trenutku kada je astrolog čuo i razumeo pitanje. Dakle, nije dovoljno da je pitanje upućeno astrologu.   Naravno, i ovaj metod sam imao prilike da proverim, i moram da konstatujem da bar u predviđanju ishoda fudbalskih utakmica nisam dobio konstantne rezultate. Mada, ovo što ću reći može izazvati polemiku, […]

Više