ZNATI – BITI – ČINITI – IMATI

Da bi mogli ČINITI morate BITI. 
Da bi  z n a l i  moramo se obrazovati. 
Obrazovanje zahteva vreme i učenje.

 

Ako neko ne može biti tada se on pretvara da je.

Možete prevariti sve na svetu…

Samo jednu osobu ne –  s e b e .

 

AKO NE MOŽETE BITI,

NE MOŽETE ČINITI I NE MOŽETE IMATI.

AKO SE PRETVARATE –  NE MOŽETE USPETI.

 AKO NE ZNATE, NE MOŽETE BITI.

 

Ako u životu imate područje u kojem vam ne ide, jedno je sigurno – NEMATE ZNANJA.

Prvi korak da steknemo ZNANJE je da sebi priznamo da NEMAMO ZNANJA.

Postoji i gora stvar od  NE ZNAM. To je, NIJE ME BRIGA – a to znači – ne znam da ne znam.

Nije me briga = baš me briga, poricanje, krivo znanje, optuživanje.

 

Delhunija Mladen